INEKO: Hodnotenia roka 2018 v zdravotnej politike

Rok 2018 začal implementáciou eZdravia v ostrej prevádzke, v čo, hádam ešte pred dvoma rokmi, veril málokto. Takže z tohto pohľadu je to úspech. Je prirodzené, že spočiatku sprevádzalo tento štátny projekt množstvo technických problémov, aj že začalo v oklieštenej verzii. Teraz bude kľúčové, aby sa eZdravie rozvíjalo, a aby ho používalo čo najviac poskytovateľov, lekárov a pacientov. Lebo len vtedy dokáže využiť svoj potenciál, ktorý tkvie vo zvýšení kvality, efektívnosti a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacienta.

Rok 2018 bol tiež rokom zmeny na poste ministra zdravotníctva, ale aj šéfa VšZP. Príliš časté striedanie ľudí na vedúcich pozíciách je chronickým neduhom v slovenskom štátnom zdravotníctve. Je škoda, že Tomáš Drucker nemôže verejnosti skladať účty za celé štvorročné funkčné obdobie, ale pôsobenie súčasnej ministerky vnímam ako pokračovanie v jeho práci, čo je v princípe pozitívom.

Za najdôležitejší a najpozitívnejší krok tohto roka považujem naštartovanie projektu stratifikácie nemocníc, ktorý má potenciál byť hlavnou reformou najmä pre nasledujúcu vládu. Kladne hodnotím absenciu káuz a škandálov v rezorte, čo nebolo pravidlom v minulosti. Zásluhu na tom má určite aj znormálnenie obstarávania a väčšia kontrola zo strany ministerstva, ktorého analytická jednotka - IZP zásobuje "decision maker-ov" číslami a argumentmi, takže aj rozhodovanie je viac založené na dátach a dôkazoch. Oceňuje to aj Implementačná jednotka pri Úrade vlády SR, ktorá označila zdravotníctvo ako „jediný rezort, ktorý dosiahol úspory ako výsledok revízie výdavkov". Svojím konaním sa najviac približuje myšlienke hodnoty za peniaze.

Dobrou správou bolo tiež zvýšenie predikčnej sily modelu prerozdeľovania poistného medzi zdravotnými poisťovňami zahrnutím tzv. viacročných nákladových skupín. VšZP to prinesie desiatky miliónov eur navyše.

Ako najväčšie negatívum aktuálneho vedenia ministerstva by som hodnotil nepodpísanie veľkej revízie úhrad za lieky, ktorá mohla ušetriť mnoho miliónov eur. Nápravu si bude vyžadovať tiež ustanovenie o úhrade liekov na tzv. zriedkavé ochorenia, kde nám z verejných zdrojov unikajú ďalšie milióny na lieky s otáznou klinickou účinnosťou. Tieto prostriedky sa mohli využiť inde v prospech pacientov.

V priebehu roka sa objavili značné nedostatky pri implementácii nového systému ambulantných pohotovostí. Problematika vyberania poplatkov v ambulanciách sa akurát odsunula na rok 2019, pričom tzv. doplnkové ordinačné hodiny, kedy de facto neplatí verejné zdravotné poistenie, je horším riešením, ako boli verejnosťou akceptované 10-eurové poplatky za tzv. prednostné vyšetrenie.

Napriek začatiu postupného oddlžovania zo strany štátu zostávajú boľavým miestom sektora veľké štátne nemocnice, ktoré sa neustále zadlžujú. Zaiste im nehrá do karát neudržateľný platový automat, ktorý si určite vyžaduje zmenu. Lenže, blížia sa voľby a predáci na barikádach sa už aktivizujú.


Dušan Zachar, INEKO

Písané 21.12.2018 pre Zdravotnícke noviny.

 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS