Realizácia stratifikácie nemocníc je jednou z najdôležitejších zdravotníckych reforiem

Roland Nagy, Új Szó:
Ministerstvo zdravotníctva predstavilo koncepciu stratifikácie nemocníc, ktorej cieľom je výrazne skvalitniť ústavnú zdravotnú starostlivosť do roku 2030. Podľa rezortu v súčasnosti existujú medzi nemocnicami veľké rozdiely v kvalite, a nový projekt by mal zabezpečiť vysokú úroveň starostlivosti vo všetkých nemocniciach.

Ako vnímate plány ministerstva?

Dušan Zachar, INEKO:
INEKO podporuje stratifikáciu lôžkových zariadení. Je to jedna z najdôležitejších reforiem, ktorá nás čaká.

Môže podľa Vás táto stratifikácia stabilizovať situáciu nemocníc na Slovensku?

Nielen slovenské nemocnice, ale najmä ich pacienti potrebujú stratifikáciu ako soľ. Dobre nastavená sieť akútnych nemocníc s nadväzujúcimi zariadeniami pre doliečovanie, pre pobyt dlhodobo chorých a starších pacientov a ďalšie sociálno-zdravotné zariadenia predstavujú základný predpoklad na to, aby pacienti dostávali dostupnú a kvalitnú starostlivosť, ktorá bude udržateľná z ekonomického, klinického, ako aj demografického hľadiska. Určite je pre ľudí lepšie síce cestovať možno o pár minút dlhšie do nemocnice, ale zato mať väčšiu garanciu poskytovania bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorú bude zabezpečovať skúsený zdravotnícky personál v optimálnych počtoch.

Má tento plán nejaké slabé stránky?

Najväčšou brzdou stratifikácie bude populizmus a rôzne politicko-lobistické tlaky rôznych záujmových zoskupení. Ak nebude napredovať postupná riadená a chcená reorganizácia nemocníc, bude sa presadzovať živelne, čo môže spôsobovať nechcené disproporcie a vážne problémy v kvalite, bezpečnosti, efektívnosti a dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientom. Ďalšími rizikami, ktoré môžu oslabiť efekty stratifikácie, sú nedostatočné kapacity následnej dlhodobej starostlivosti a zle fungujúca sieť ambulantných poskytovateľov.

Vidíte na to reálnu šancu, že sa podarí zrealizovať tento projekt?

Teraz je dôležité, aby sa projekt naštartoval tak, že bude len ťažko reverzibilný v budúcnosti. Ak neprevládne populizmus, tak je dobrý predpoklad, že projekt bude pokračovať aj po prípadnej zmene vlády, keďže demokratická opozícia sa k nemu tiež hlási a bude v ňom s veľkou pravdepodobnosťou pokračovať.


Písané 5.12.2018 pre denník Új Szó. Z odpovedí bolo citované 10.12.2018 v článku denníka Új Szó.


 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS