Štát ponúka oddlženie aj súkromným nemocniciam. Má podmienky

Zuzana Matuščáková, Hospodárske noviny:
Rada by som sa vás opýtala na váš názor týkajúci sa podmienok, za akých je možné pristúpiť k oddlženiu. Okrem vypracovania ozdravného plánu a súhlasu s podmienkami oddlžovania sa tam nachádza napríklad aj povinnosť vytvoriť dozorné orgány s predsedom, ktorým bude zástupca nominovaný ministerstvom zdravotníctva. To spôsobuje problém najmä pre súkromné nemocnice, mnohé už avizovali, že sa nezapoja.
Prekvapuje vás to? Čo na túto podmienku hovoríte? Myslíte si, že túto klauzulu tam rezort dal práve preto, aby sa súkromné nemocnice nezapojili?

Dušan Zachar, INEKO:
Myslím si, že ak štát ponúka verejné zdroje na oddlženie, dokonca aj pre súkromné subjekty, čo nie je nárokovateľná a bežná vec, tak má mať aj právo stanoviť si podmienky kontroly využitia týchto zdrojov. Ak chce využiť súkromná nemocnica oddlženie z verejných zdrojov, musí strpieť aj štátnu kontrolu a ingerenciu do tohto procesu. Považujem to za logické. Možno by sa dalo diskutovať o spôsobe, ako chce štát docieliť kontrolný vplyv na oddlžovaný subjekt.


Z vyjadrenia bolo citované 13.2.2018 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS