eZdravie sa pomaly rozbieha

Alena Klepochová, TASR:
Pripravujeme tému o elektronizácii zdravotníctva, chcela by som sa Vás preto opýtať niekoľko otázok.

Ako hodnotíte doterajší príbeh elektronizácie slovenského zdravotníctva?

Dušan Zachar, INEKO:
Ak hodnotíme celý projekt eHealth-u od začiatku až po koniec, ktorý ešte presne nevieme, kedy bude, tak ide o ukážkový príklad spackaného štátneho eurofondového projektu, ktorý nemal od začiatku v stredobode záujmu pacienta, ale iné rôzne parciálne, často technokratické ciele, ktoré spolu neladili. Bolo treba investovať znovu veľa času, úsilia a peňazí na to, aby sa takto suboptimálne nadizajnovaný projekt opravil a jeho funkcionality zosúladili, aby sme ho v oklieštenej podobe a rozsahu mohli spustiť od nového roka.

Ubehlo toľko času a bolo na tento projekt vyčlenených toľko verejných zdrojov, že výsledná hodnota za peniaze nebude príliš oslnivá.

Očakávate, že bude jeho zavádzanie do praxe prebiehať bez problémov?

Nie je možné si myslieť, že pri projekte, ktorý bol od jeho začiatku roky sprevádzaný mnohými problémami, sa jeho implementačná fáza podarí realizovať bez ťažkostí. Je takmer isté, že problémy nastanú. Niektoré sú a budú zapríčinené poskytovateľmi, ktorí si nestihli vybaviť potrebné formality, software, prípadne hardware, niektoré zas Národným centrom zdravotníckych informácií, ktoré to aj pri niektorých nedokonalostiach, oneskoreniach a výpadkoch priznáva. Implementácia bude nejaký čas trvať, nie je možné očakávať hneď na úvod 100%-nú funkčnosť celého systému, aj keď by si to každý prial. Progres bude pravdepodobne postupný, evolučný a dúfajme, že na konci roka bude do eZdravia zapojených viac poskytovateľov ako na jeho začiatku.

Aké výhody môže elektronizácia zdravotníctva priniesť?

Dobre nastavené elektronické zdravotníctvo nesie v sebe potenciál zvýšenia bezpečnosti pacienta, skvalitnenia a zefektívnenia liečby. Na Slovensku sa na začiatku budúceho roka využije len zlomok tohto potenciálu, keďže sa závadza len pár funkcionalít a jeho rozšírenie limituje tiež fakt, že nie všetci poskytovatelia budú od nového roku do systému pripojení a nie všetci pacienti majú aktivované elektronické občianske preukazy.

Pre bezpečnosť pacienta považujem za najdôležitejšie tie funkcionality, ktoré mu môžu aj zachrániť život, keďže v elektronických zdravotných záznamoch budú informácie o alergiách pacienta, vážnych chorobách, histórii liečby, braných liekoch, upozornenia na interakcie liekov, záznamy z vyšetrení, prepúšťacie správy a pod. Z hľadiska zlepšenia kvality a efektívnosti liečby môže eZdravie pomôcť napríklad pri odstraňovaní duplicitných a zbytočných vyšetrení a predpisovaní liekov alebo pri lepšom zdieľaní zdravotných záznamov medzi lekármi. Časom by sa mala úplne odstrániť papierová forma zdravotnej dokumentácie, čo by malo tiež zefektívniť celý proces liečby. Pacient navyše získa lepší a non-stop prístup k svojim dátam, čo prispeje k jeho väčšej informovanosti.


Z odpovedí bolo citované 7.1.2018 v článkoch tlačovej agentúry TASR tu a tu.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS