Doplnkové ordinačné hodiny

Zuzana Matuščáková, Hospodárske noviny:
Zajtra sa majú schvaľovať doplnkové ordinačné hodiny. Poistenci by si v rámci nich hradili celé vyšetrenie sami (poplatok má byť v maximálnej výške 30 eur; pôvodne to malo byť 50 eur).

Čo na tento koncept hovoríte? Vyšetrenie nemajú vôbec hradiť zdravotné poisťovne. Vyrieši podľa vás nezákonný výber poplatkov u lekára? Resp. nebudú už lekári pýtať takéto poplatky, ak dostanú takúto možnosť? Predpokladáte, že tento model bude mať úspech aj u poistencov, resp. môžu ušetriť napríklad aj zdravotné poisťovne, keďže za časť svojich poistencov vyšetrenia hradiť nebudú?

Dušan Zachar, INEKO:
Kým pred rokmi sa mohli pacienti za poplatok 10 EUR objednať k lekárovi na vyšetrenie na nimi zvolený presný deň a čas a vyšetrenie mohlo byť aj ráno, po teraz navrhovanej zmene si pacienti budú môcť vybrať len hodiny, resp. hodinu poobede, navyše si za to pravdepodobne priplatia, keďže okrem možnosti byť vyšetrení počas doplnkových ordinačných hodín si zaplatia aj celý zdravotný výkon, ktorý predtým preplácala zdravotná poisťovňa, pričom v pôvodných plánoch ministerstva to tak mimochodom malo zostať.

Ak sa lekárom majú oplácať doplnkové ordinačné hodiny a budú chcieť mať z návštevy pacienta “zisk” 10 EUR, musia pri predpokladanej hodnote výkonu 10 EUR stanoviť cenu pre pacienta na úrovni 20 EUR. Z verejne zdravotne poisteného pacienta, ktorému štandardne prepláca takmer všetko zdravotná poisťovňa, sa počas návštevy a vyšetrenia v rámci doplnkových ordinačných hodín stane 100%-ný priamy platca. Jeden pacient o 12:30 nezaplatí za vyšetrenie nič, druhý pacient o 13:00 zaplatí za ten istý výkon namiesto poisťovne všetko, plus asi ešte aj niečo navyše, aby sa lekárom oplácalo otvárať aj poobede. Je otázne, či nie je takáto úprava protiústavná.

Je nesporné, že pre pacientov doplnkových ordinačných hodín sa týmto výrazne zužuje základný balík zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia. Ktovie, či sa aj celkovo nezníži objem poisťovňami preplácaných výkonov, keďže nárast plne platiacich “doplnkových” pacientov nemusí byť dostatočne vyvážený zvýšeným počtom pacientov vyšetrených v bežných ordinačných hodinách. To by potom nebolo optimálne.

Negatívom bude veľmi obtiažne kontrolovanie dodržiavania navrhnutých ustanovení o doplnkových ordinačných hodinách, na ktoré nedisponujú župy dostatočnými kapacitami. Preto budú kontroly nanajvýš formálne.


Z vyjadrenia bolo citované 6.12.2017 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS