Nový "prerozdeľovák" poistného by nemal vznikať za účelom pomoci zadlženej VšZP

Zuzana Matuščáková, Hospodárske noviny:
Od nového roka by sa podľa informácií z ministerstva zdravotníctva mal zmeniť vzorec na prerozdeľovanie peňazí medzi poisťovňami. Ministerstvo zdravotníctva totiž zistilo nejakú chybu z minulosti, že pôvodné prerozdeľovanie znevýhodňovalo Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, aj keď má najchorľavejší poistný kmeň. Po novom by tak mala v roku 2018 dostať približne o 10-15 miliónov eur viac. (takisto vraj má prísť nezávislý analytik, ktorý má prepočítať a zhodnotiť druhý rozmer tohto prepočtu a to by sa malo premietnuť do nového prerozdelenia až v roku 2019), podľa ministerstva zdravotníctva pri tomto pôjde pre VšZP v roku 2019  navyše 20 miliónov. Celkovo za dva roky dostane podľa ich prepočtov o cca 30-35 miliónov oproti súčasnému stavu.

Ako je možné, že sa doteraz peniaze prerozdeľovali zle? Čím si vysvetľujete nájdenie tejto chyby práve v období, keď je VšZP v dlhu? Ako môžu nové skutočnosti ovplyvniť činnosť VšZP a tiež súkromných poisťovní, ktoré by po novom dostali menej?

Dušan Zachar, INEKO:
Neviem, v čom spočíva zmena prerozdeľovacieho mechanizmu, ani kde nastala chyba, preto je ťažké sa k tomu vyjadrovať.

Každý "prerozdeľovák" má svoje nedokonalosti, svoje limity a tiež nie je možné docieliť úplne presnú kompenzáciu rizikovej štruktúry poistného kmeňa a odhad nákladového rizika poistencov. Naposledy sa do prerozdeľovacieho systému pridal prediktor PCG, čo zlepšilo odhad rizika nákladov poistencov z 3-4 percent na približne 10-15 percent. Ak sa zmenou prerozdeľováka má dosiahnuť ešte lepšia predikcia nákladov a bude vernejšie odzrkadľovať realitu, vtedy je to možné kvitovať. Cieľom je, aby bolo pre poisťovne v princípe jedno, či má v kmeni starších, nákladnejších alebo mladých a nízkonákladových poistencov. Aby nepreferovali len určité skupiny poistencov. Dobrý prerozdeľovák musí byť preto neutrálny a nesmie niekoho zvýhodňovať napríklad v zmysle, že je výhodné mať vo svojom kmeni napríklad poistencov s určitou diagnózou.

Preto s trochou nadsázky glosujem, že je zvláštne najať si nezávislého analytika, ktorý má prepočítať časť prerozdeľováka, keď zároveň ministerstvo už dopredu hovorí o predpokladanej sume, ktorú budú musieť súkromné poisťovne zaplatiť zadlženej VšZP.

Tak ako pri zavádzaní PCG do prerozdeľováka, kedy boli do rozhodovacieho procesu zapojené všetky poisťovne a so zmenou prerozdeľováka súhlasili, tak by sa malo postupovať aj teraz. Aby nevznikali pochybnosti, že zmena prerozdeľovania poistného je motivovaná zištne - ako nesystémová pomoc zadlženej VšZP. V takom prípade by to nebolo ono.


Z vyjadrenia bolo citované 14.11.2017 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS