Dôležitejšia ako výška sadzby za "poistencov štátu" je úroveň celkových verejných zdrojov v zdravotníctve

Ivan Tománek, ekonomická redakcia agentúry SITA:
Sadzba za poistencov štátu sa od začiatku tohto roka znížila na 3,78 % z vymeriavacieho základu. Od začiatku roka 2016 bola na úrovni 4,30 % z vymeriavacieho základu, avšak na posledné dva mesiace roku, od 1. novembra do 31. decembra, stúpla na 4,96 %. V roku 2015 pritom platba za poistencov štátu dosiahla 4,13 %, na posledné dva mesiace stúpla na 5,85 % z priemernej mzdy na Slovensku. Prezident SR Andrej Kiska podpísal nedávno novelu zákona o zdravotnom poistení. Novelou sa sadzba za poistencov štátu od 1. novembra do konca tohto roka zvýšila na 5,67 %. Do zdravotníctva sa tak ešte v tomto roku dostane 100 miliónov eur. Novela pôvodne predpokladala nárast sadzby zo súčasných 3,78 % na 4,73 %.

Ako vnímate neustále zmeny sadzby za poistencov štátu?

Dušan Zachar, INEKO:
To, že celý sektor nevie do poslednej chvíle, s akým objemom prostriedkov môže počítať určite neprispieva k predvídateľnosti, a tým pádom sťažuje všetkým tvorbu rozpočtov, finančných plánov a modelov. Oveľa ťažšie sa dajú naplánovať investície, keďže racionálne hospodáriace subjekty musia rátať aj s variantom, že na konci roka nepríde k "dofinancovaniu" sektora, resp. nie je jasná jeho výška. V oveľa väčšej miere však považujem za problém, keď vláda, ministerstvo zdravotníctva či politici v parlamente prijímajú zákony a opatrenia, ktoré si vyžadujú zvýšené náklady, ale nepremietnu ich do vyššieho rozpočtu. Takto potom vzniká dlh.

V akej výške si predstavujete ideálnu hodnotu sadzby?

Neexistuje ideálna sadzba za poistencov štátu. Je to technické číslo, premenná, ktorá sa odvíja aj od (ne)zamestnanosti a výšky zdrojov vybratých od ekonomicky aktívnych občanov vo forme odvodov. Dôležité sú celkové verejné zdroje v zdravotníctve.

Ste za stanovenie fixnej sadzby na určité obdobie?

Ak myslíte sadzbu za poistencov štátu, tak nie. Odpoveď sa dá nájsť v predošlom bode. Ak by sa sadzba nemenila, mohlo by to v určitej konštelácii (napr. v kríze) znamenať aj zníženie celkových zdrojov do zdravotníctva. To si málokto uvedomuje.


Z odpovedí bolo citované 13.11.2017 v správe tlačovej agentúry SITA.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS