Ako motivovať lekárov, aby vstupovali do e-Healthu ?

Zuzana Matuščáková, Hospodárske noviny:
Rada by som sa opýtala na váš názor týkajúci sa e-healthu. Do konca októbra si musia zdravotníci požiadať o prístupovú kartu k e-healthu, zatiaľ tak urobilo len 25 percent. Myslíte si, že by mali byť nastavené aj nejaké sankcie, ak tak niekto neurobí? Hoci je to ich zákonná povinnosť NCZI zatiaľ nič také neavizuje. Takisto nebudú pokutovať ani tých, ktorí sa od januára do e-healthu nepripoja. Myslíte si, že je to správne riešenie?  

Dušan Zachar, INEKO:
Pre pacientov je prínosom, ak fungujú elektronické služby a elektronický prenos informácií v zdravotníctve. Také zdravotníctvo je pre pacienta bezpečnejšie a je zároveň aj efektívnejšie. Je to vo verejnom záujme. Najlepším motivátorom pre lekárov požiadať si o prístup do e-Healthu by mala byť "súťaž" o pacienta. Malo by fungovať, že ten lekár, ktorý nebude zapojený do e-Healthu, by mal z toho mať komparatívnu nevýhodu a pacienti by to mali zohľadňovať pri výbere lekára. Ak to tak nie je, mohli by potom zdravotné poisťovne motivovať lekárov, ktorí sa zapoja do e-Healthu, vyššími platbami alebo demotivovať tých, ktorí sa nezapoja, nižšími platbami.

NCZI má v prípade ukladania sankcií ťažké postavenie z morálneho hľadiska, lebo v minulosti malo veľa masla na hlave a je spoluzodpovedné za časový sklz, otáznu funkčnosť a najmä obrovskú predraženosť systému e-Health na Slovensku. Z tohto pohľadu by som chápal určitú rezervovanosť v otázke sankcií zo strany NCZI, nakoľko by to mohlo vyvolať veľkú vlnu nevôle niektorých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí by mohli byť pobúrení tým, že niekto, kto tu v minulosti urobil X (iks) prešľapov, tu odrazu ukladá nové povinnosti, zvyšuje náklady a pokutuje napríklad malých a poctivých lekárov, ktorí bojujú o každé euro a snažia si udržať svoju ambulanciu a zdravotnú sestru. Ťažko by sa to vysvetľovalo, najmä ak by išlo o lekárov v dôchodkovom veku.

Myslím si, že postupom času bude úplne prirodzené a chcené zo strany poskytovateľov zapájať sa do e-Helthu, nakoľko to aj pre nich bude zjednodušovať prácu a zvyšovať kvalitu práce. Nakoniec budú všetci alebo takmer všetci súčasťou e-Healthu.Z vyjadrenia bolo citované 30.8.2017 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS