Ministerstvo zdravotníctva neurobí poriadok v poplatkoch u lekára

Filip Domovec, Plus jeden deň:
Ministerstvo zdravotníctva predložilo na pripomienkovanie novelu zákona o zdravotníckej starostlivosti. Oproti pôvodnému návrhu z nej vypadli tzv. doplnkové ordinačné hodiny, ktoré mali umožniť pacientom objednať sa k lekárovi za úhradu na konkrétny čas po riadnych ordinačných hodinách. Namiesto toho zavádza rezort hrozbu pokuty 10 000 eur pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za vyberanie nepovolených poplatkov.

Mali by mať pacienti možnosť zaplatiť si nejaký nadštandard, napr. možnosť objednať sa na konkrétnu hodinu alebo zaplatiť si kratší termín na vyšetrenie k špecialistovi?

Dušan Zachar, INEKO:
Určite áno. Zároveň musí platiť, že "neplatiaci" pacienti nebudú odsúvaní a posielaní na druhú koľaj. Súčasné znenie návrhu novely ignoruje potreby jednej skupiny pacientov, ktorí sú ochotní si za nečakanie, resp. presný a nimi zvolený termín u lekára priplatiť, čo je momentálne na Slovensku v praktickej rovine považované za nadštandard. Je nesporné, že ak sa na Slovensku nestane štandardom objednávanie sa na presný termín pre všetkých pacientov a u všetkých lekárov alebo nebude zavedená regulovaná možnosť priplatiť si za nečakanie, tak je to pre spoločnosť neefektívna situácia, ktorá bude mať za následok obchádzanie pravidiel a úplatky alebo márnenie času mnohých ľudí, ktorí mohli namiesto neproduktívneho čakania u lekára vytvoriť pre spoločnosť mnohé cenné hodnoty.

Pomôže hrozba vysokých pokút v boji proti čiernym platbám a úplatkom v zdravotníctve?

Myslím si, že výška navrhovanej sankcie môže byť pre niektorých súkromných lekárov priam likvidačná. Zdá sa mi, že nie je proporčná k celospoločenskej hrozbe vyplývajúcej z neoprávneného vyberania poplatkov od pacientov. Zrušenie mnohých poplatkov zapríčiní, že namiesto možnosti mať regulované poplatky, ktoré sú transparentné, kontrolovateľné a sú zdaňované, tu vznikne priestor pre úplatky. Síce nebudú poplatky, ale budú úplatky. A ten, kto nechce uplácať, bude musieť neproduktívne čakať.

Zlepší alebo zhorší chystaná novela dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov, a v čom?

Skôr si myslím, že zhorší, nakoľko mnohých pacientov odradí dlhé čakanie pred ambulanciami. Je to tiež určitá forma regulácie nadbytočného dopytu po zdravotnej starostlivosti, ale je neefektívna. Je to ako trhať fialky dynamitom.


Z odpovedí bolo citované 27.5.2017 v článku denníka Plus jeden deň.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS