O zmene systému pohotovostí

Zuzana Matuščáková, Hospodárske noviny:
Rada by som sa opýtala na váš názor na rušenie ambulantných pohotovostí a stanovenie pevnej siete na 43 zo súčasných 95. Neviete náhodou, ako to funguje v iných krajinách(napr. Česko). Zvykli sme si na priveľký luxus a dochádzanie na pohotovosť do polhodiny je inde bežnou vecou? Pán Petko z ANS žiada prípravu novely zákona pozastaviť minimálne do vybudovania urgentných príjmov. (Viac tu: http://vzdravotnictve.sk/asociacia-nemocnic-ma-viacere-pripomienky-navrhovanym-zmenam-lspp/)
Sú tieto obavy podľa vás oprávnené? Ako hodnotíte krok ministerstva, ak viete tak v súvislosti s tým, ako je to v iných krajinách.

Po rozhovore s pánom Petkom by som chcela moju otázku upresniť. Údajne nám majú z EÚ pritiecť peniaze na budovanie akútnych nemocníc a časť z nich by mala byť použitá na urgentné príjmy. Vraj ich nemáme dostatok, je ich minimum. Pán Petko z ANS teda žiada, aby sa najprv dobudovali urgenty v takej podobe ako majú fungovať (rozlišuje to s ústavnou pohotovostnou službou, kde to nefunguje tak ako na urgentoch.) Pacienti tak po 22 hodine podľa neho majú chodiť na neexistujúce urgenty. Čo si o tom myslíte, je to naozaj tak? Vraj ideme proti nariadeniam EÚ. S redukciou LSPP súhlasí avšak až potom čo sa dobudujú urgenty. Zároveň hovorí, že keď lekári nebudú mať povinnosť na LSPP slúžiť, tak tam slúžiť nebudú (Zajac zrušil povinnosť špecialistov slúžiť na urgentoch odvtedy tam neslúžia). To isté sa vraj môže stať aj s obvodnými lekármi.

Dušan Zachar, INEKO:
Nepochybne treba dobudovať urgenty nemocníc, ktoré často fungujú v realite len na papieri. Tu Slovensko veľmi zaostáva za vyspelým svetom, a aj preto pôjdu na tento účel prostriedky z eurofondov. Ale nemyslím si, že je nevyhnutné, aby sa s úpravou LSPP muselo nevyhnutne čakať na výstavbu nových urgentov. Pacienti LSPP sú pacientmi s menej vážnymi (menej urgentnými) zdravotnými problémami, ako sú pacienti, ktorí majú byť riešení na urgentoch. Je predpoklad, že mnohé body pevnej siete nepretržitej LSPP zostanú v nemocniciach, preto by nemali byť noční pacienti s jednoduchšími diagnózami (chrípka, závraty, alergické reakcie, menšie rany) posielaní na oddelenie urgentného príjmu, ale na LSPP, ktorá funguje v rámci alebo blízko nemocnice. Takisto poplatok 10 EUR za "neodôvodnenú" návštevu urgentu by mal demotivovať pacientov, aby preťažovali urgentné príjmy.

Súhlasím so stanoviskom ANS, že by lekári slúžiaci LSPP nemali mať garantovanú špeciálnu minimálnu mzdu, ale nesúhlasím, aby bola ponechaná povinnosť všeobecných lekárov slúžiť LSPP s demotivujúcou malou, štátom regulovanou platbou. Za úvahu by možno mohlo stáť, či by pevnú sieť ambulantných pohotovostí nemali dostať za povinnosť naplniť zdravotné poisťovne, ktoré by museli s poskytovateľmi LSPP, resp. lekármi vyjednávať adekvátne cenové podmienky.


Z vyjadrenia bolo citované 8.2.2017 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS