O ozdravnom pláne stratovej VšZP

Zlatica Beňová, Pravda:
Dnes mala VšZP tlačovú konferenciu. Generálny riaditeľ Miroslav Kočan uviedol, že tento rok VšZP očakáva stratu 225 až 250 mil. eur. Budúci rok chce ozdravnými opatreniami ušetriť cez 115 mil. eur. Napriek tomu bude VšZP potrebovať dofinancovať. Kočan odhaduje, že VšZP bude potrebovať 150 mil. eur. Ozdravný plán už vedenie VšZP predložilo ÚDZS. Plánuje ušetriť na znížovaní cien výkonov pre poskytovateľov za vyšetrovanie SVLZ (laboratórne vyšetrenia, magnetickou rezonanciou a pod.), znížení cien za špecializovaný zdravotnícky materiál, odzmluvnení neefektívnych zariadení, lepším výberom poistného - vysporiadanie sa s dlžníkmi, centrálnym nakupovaním liekov, lepšou revíznou činnosťou...

VšZP aj v minulosti deklarovala, že šetrí. Pomôže ozdravný plán ušetriť cez 100 mil eur? Je to reálne?

Dušan Zachar, INEKO:
Neviem, ale v každom prípade je šetrenie nevyhnutnosťou, nakoľko sa ukazuje, že VšZP si žila v minulosti nad pomery a teraz nás dobieha nezodpovedné hospodárenie predošlých manažmentov VšZP a populizmus politikov, ktorí len tak šmahom ruky odsúhlasujú opatrenia, ktoré nie sú v zdravotníctve kryté dostatočnými zdrojmi. Spomeniem napríklad paušálne zvyšovanie platov zdravotníckych pracovníkov bez ohľadu na výsledky a kvalitu odvedenej práce. Treba tiež povedať, že navrhnuté úsporné opatrenia zmažú len polovicu straty VšZP. Ambíciou VšZP by však malo byť, aby bez potreby štátnej pomoci vedela v priebehu pár rokov celú túto stratu vymazať.

Môže sa ušetriť tak, aby sa to nedotklo pacientov?

Nie je vylúčené, že racionalizačné opatrenia poisťovne pocítia aj pacienti napr. v horšej dostupnosti a kvalite liečby, hoci to nemusí byť na prvý pohľad zreteľné. Ak sa nepodarí zvýšiť efektívnosť vo využívaní zdrojov VšZP len úsporami na vlastnej réžii a platbách a rentách poskytovateľov a dodávateľov liekov, ŠZM, pomôcok a techniky, tak v takom prípade to pocíti aj pacient. Je to veľmi pravdepodobné. Otázne je, v akom rozsahu a intenzite to pocítia. Ale nie je možné, aby nehospodárne využívanie prostriedkov niekto nepocítil. Je v dobrom záujme VšZP, aby to pocítil pacient čo najmenej.

Čo bude hroziť, ak sa ušetriť nepodarí? Čo to znamená, že VšZP bude potrebovať dofinancovať 150 mil. eur? Bude to stačiť?

Hrozba nútenej správy. Ale skôr sa obávam, že by v éteri silneli hlasy na finančnú pomoc poisťovni zo strany štátu - čiže de facto štátne oddlženie. Niekoho nezodpovednosť by teda zaplatili opäť platcovia daní a odvodov, pričom by bol výrazným spôsobom pokrivený trh s verejným zdravotným poistením, na ktorom sú ďalšie dve poisťovne, ktoré sa snažia hospodáriť zodpovedne a na podobnú štátnu pomoc nemôžu pomyslieť. VšZP by bola v takom prípade veľmi zvýhodnená. Neboli by to férové a rovnaké podmienky pre všetky poisťovne na trhu.

Nemala by byť VšZP uvalená nútená správa?

Ešte to nie je nevyhnutné. Povinnosť vypracovať ozdravný plán, ako aj prípadná nútená správa sa riadia presnými pravidlami určenými v zákone.


Z odpovedí bolo citované 20.12.2016 v článku denníka Pravda.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS