O personálnych zmenách vo FN Nitra a NOÚ

Ján Krempaský, SME:
Zaujímal by ma Váš názor na to, že Jozef Valocký, za ktorého sa v nitrianskej fakultnej nemocnici bielila karta novorodenca, kupoval stôl pre poltonových pacientov či mala opakovane problémy s nedostatkom anesteziológov, bol síce z tohto postu odvolaný, ale stane sa od 1. decembra šéfom Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave. Čo na to hovoríte?
Dá sa čisto faktograficky povedať, že šéf Národného onkologického ústavu, ktorý je jediným na Slovensku, je vyššia, reprezentatívnejšia funkcia, ako šéf fakultnej nemocnice?

Martin Čeliga, Nový Čas:
Chcel by som vás poprosiť o reakciu ku zmenám na čele dvoch nemocníc. Pán Valocký z nemocnice v Nitre, ktorá je známa cez viaceré škandály, bude šéfovať Národnému onkologickému ústavu. Pán Dolinský z NOÚ sa chopí žezla v novej Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Ako hodnotíte tieto personálne zmeny? Bude to mať vplyv na kvalitu nemocníc, respektíve sú tieto zmeny vhodné?

Dušan Zachar, INEKO:
INEKO zvyčajne nekomentuje personálne otázky, ale skôr sa zameriava na komentovanie a hodnotenie výsledkov práce zainteresovaných.
V tejto súvislosti by som chcel podotknúť, že FN Nitra, kde je pán Valocký riaditeľom, síce získala naše ocenenie Nemocnica roka 2016, čo je však ocenením aj práce celého zdravotníckeho personálu, nielen manažmentu nemocnice. V indexe transparentnosti však FN Nitra patrí medzi najhoršie nemocnice a to sa dá do veľkej miery pripísať na vrub manažmentu. Za mnohé kauzy nitrianskej nemocnice tiež môže jeho vedenie. A v neposlednom rade patrí nemocnica v Nitre medzi zdravotnícke zariadenia, v tendroch ktorých sa najmenej súťaží, čo je tiež problém predovšetkým manažmentu nemocnice.

Čo sa týka menovania pána Dolinského za šéfa projektu novej UNB, je otázne, či to nepredznamenáva, že sa MZ SR už rozhodlo, že ide stavať novú UNB čisto v réžii štátu, hoci o spôsobe výstavby a prevádzkovania sa malo rozhodnúť až na základe analýzy, ktorá má byť hotová do marca budúceho roku. V takom prípade by to nebol dobrý signál.

Na rozdiel od FN Nitra patrí NOÚ medzi top verejných obstarávateľov v zdravotníctve, kde je intenzita súťaživosti v tendroch relatívne nadpriemerne vysoká, preto bude o to dôležitejšie sledovať, aby sa to zmenou riaditeľa nezmenilo. Čo sa týka výšky tržieb od poisťovní, tam sú FN Nitra a NOÚ zhruba porovnateľné, avšak v type a špecializovanosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa dosť líšia, čo by mohlo navodzovať dojem a vnímanie, že pri NOÚ ide o akýsi typ elitnejšieho zdravotníckeho zariadenia. Kým Nitra pôsobí "len" ako krajské onkologické centrum, pri NOÚ už názov hovorí, že v onkológii ide o zariadenie koncového typu pre celé Slovensko. Tým narastá aj jeho význam.


Z vyjadrenia bolo citované 30.11.2016 v článkoch denníkov SME a Nový Čas.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS