O zrušení PPP-projektu výstavby novej UNB

Kristína Böhmer, Hospodárske noviny:
Ministerstvo zdravotníctva navrhuje zrušenie PPP projektu a aj súťažného dialógu na výstavbu novej nemocnice. Podľa analýzy Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) to je najmenej výhodné riešenie financovania výstavby. Čo si o tom myslíte, je to najmenej výhodné? Čo presne je na tom nevýhodné, ako by sa to dalo vysvetliť, že prečo je PPP projekt na výstavbu nemocnice nevýhodný? A ako inak by sa financovať podľa vás dala?

Dušan Zachar, INEKO:
Bez poznania analýzy IZP je ťažké sa vyjadrovať k rozhodnutiu MZ SR. Dobré rozhodnutie o tom, či pokračovať v obstarávaní nemocnice formou PPP, alebo ísť inou cestou by malo vychádzať z vyváženej analýzy a čo najreálnejších predpokladov, ktoré neboli ani pri štúdii uskutočniteľnosti PPP nemocnice od poradcov MZ SR, ani pri analýze Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri MF SR, ktorá favorizovala štátny variant výstavby.

Kľúčové pre rozhodnutie, či má nemocnicu prevádzkovať súkromník alebo štát, je zodpovedanie si otázky, či štát dokáže navrhnúť takú nemocnicu, ktorá bude prevádzkovo efektívna, či bude vedieť eliminovať prezamestnanosť a odbúravať predražené nákupy rovnako efektívne ako súkromník? Ak áno, PPP projekt netreba. Ak by však rozdiel v schopnosti ustrážiť prevádzkové náklady bol viac ako 5-10 % v prospech súkromného investora, verejno-súkromné partnerstvo by z ekonomického hľadiska dávalo zmysel.


Z vyjadrenia bolo citované 25.10.2016 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS