O rekordnej účtovnej strate VšZP

Kristína Böhmer, Hospodárske noviny:
Môžu obrovskú stratu VšZP nejakým spôsobom pocítiť aj poistenci? Je možné, že VšZP nebude mať na preplácanie zdravotnej starostlivosti?

Dušan Zachar, INEKO:
Nie je vylúčené, že racionalizačné opatrenia poisťovne môžu pocítiť aj pacienti napr. v horšej dostupnosti a kvalite liečby (hoci to nemusí byť na prvý pohľad zreteľné), ak sa nepodarí VšZP získať úspory na vlastnej réžii a rentách poskytovateľov a dodávateľov liekov, ŠZM, pomôcok a techniky. Čiže ak sa nepodarí zvýšiť efektívnosť vo využívaní zdrojov VšZP.

Aké ozdravné opatrenia si viete predstaviť? Kočan spomínal zníženie cien bodu CT a MR, alebo aj nižšie ceny špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Sú také opatrenia dostatočné?

Súčasné vedenie VšZP si môže zobrať príklady z ozdravných opatrení manažmentu štátnej poisťovne počas vlády I. Radičovej, kedy prevzal poisťovňu od Z. Zvolenskej s veľkými stratami a ÚDZS jej nariadil vypracovať ozdravný plán. Súčasná situácia je však ešte vypuklejšia, keďže účtovná strata v dôsledku nezodpovedného správania sa (nevytvárania technických rezerv) uplynulého vedenia VšZP narástla do ešte väčších výšok ako za prvej vlády R. Fica. Takže okrem zníženia cien za SVALZ-y, za lieky a ŠZM, bude musieť VšZP prehodnocovať zmluvy s poskytovateľmi a nastavovať postupne s nimi ceny na takej úrovni, ktorú si bude môcť poisťovňa dovoliť zafinancovať. Tu sa nedá vylúčiť aj možné odzmluvňovanie niektorých zariadení, resp. oddelení. Poisťovňa sa bude musieť pozrieť pravdepodobne aj na výber poistného a vymáhanie pohľadávok, zlepšiť svoju revíznu činnosť a možno riešiť aj svoje administratívne náklady.


Z odpovedí bolo citované 27.10.2016 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS