O potrebe urobenia poriadku v poplatkoch

Toporcerová Monika, Plus JEDEN DEŇ:
Na ministerstve zdravotnictva sa diskutuje o novych, resp. staronovych poplatkoch. Súhlasíte s opätovným zavedením niektorých poplatkov (za prednostné vyšetrenie, za návštevu ambulancie, za hospitalizaciu)?

Dušan Zachar, INEKO:
Áno, súhlasím so sociálne únosnými regulačnými poplatkami, ktoré budú obmedzovať zbytočnú spotrebu zdravotníckych služieb, budú zvyšovať efektívnosť a zároveň nebudú znižovať dostupnosť pre pacientov.

Pacienti hovoria, že podľa ústavy majú nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a veľká časť je proti platbám. Aká je teda pravda o bezplatnom zdravotníctve?

Pravda je, že ani dnes nie je slovenské zdravotníctvo bezplatné, ale často sú rôzne platby neodôvodnené, nedeklarované, polooficiálne alebo až korupčného charakteru. Preto je nutné urobiť v nich poriadok, aby pacienti vedeli, na čom sú, lekári tieto príjmy zdaňovali a nemali z nich profit len vybrané skupiny, ale celý systém.

Ďalšia skupina pacientov hovorí, že by boli ochotní si priplatiť, ale nie horibilné sumy. Aká výška poplatku napr. za prednostné vyšetrenie by bola podľa vášho názoru sociálne únosná?

To je individuálne, neviem Vám na to odpovedať, ale nedávna história nám ukázala v akých regiónoch je zhruba aká "trhová" cena týchto poplatkov. V každom prípade treba zaviesť ochranný horný strop pre sociálne odkázaných, aby ich poplatky neodrádzali od potrebnej návštevy lekára, lebo v konečnom dôsledku by potom zhoršenie zdravotného stavu týchto osôb bolo pre systém oveľa nákladnejšie.

Podľa štatistík chodíme k lekárom často, každý Slovák v priemere 12-krát ročne. Môžu poplatky odradiť hypochondrov od návštevy lekára? Neodradia skôr seniorov a sociálne slabšie skupiny obyvateľov?

Viď odpovede vyššie.

Považujete za reálne, aby tretia vláda Roberta Fica zaviedla poplatky, ktoré v minulosti zrušila? (2006 - Zajacove 20-korunáčky, poplatok za hospitalizáciu, 2015 - poplatok za prednostné vyšetrenie atď)

Pravdepodobne vznikne klasický odpor voči poplatkom, avšak časť verejnosti bude chcieť radšej platiť v zdravotníctve na základe jasných pravidiel a oficiálne na úkor netransparentných a neoficiálnych platieb, a preto sa možno aj s ich podporou niektoré poplatky presadia.


Zverejnené 28.9.2016 v rozhovore v denníku Plus jeden deň.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS