O plánovaných poplatkoch v zdravotníctve

Kristína Böhmer, Hospodárske noviny:
Mám takú informáciu, že minister Drucker sa stretol s VUCkami a aj so Slovenskej lekárskou komorou a riešili zavedenie poplatkov v zdravotníctve. Diskutovalo sa o týchto piatich, ale vraj schvália len niektoré z nich:
1. objednanie na konkrétny čas
2. zvýšenie poplatkov za lekársku službu prvej pomoci a ústavná pohotovostná služba
3. vytvoriť pozitívny zoznam, to, čo nehradí poistenie, sa dá do zoznamu, napr. otec pri pôrode
4. manažment pacienta za návštevu ambulancie (20 Sk, 1 euro)
5. poplatok za hospitalizáciu

Ktoré z týchto poplatkov sú podľa vás najlepším riešením a mohli by pomôcť zdravotníctvu pozbierať sa nielen z finančnej krízy, ale aj zlepšiť efektivitu?

Dušan Zachar, INEKO:
Neviem zostaviť rebríček z navrhovaných poplatkov, všetky sa mi zdajú zmysluplné a mohli by byť prijaté. Vidím tam zavedenie regulačných paušálnych poplatkov, ktoré sú podobné tým, aké boli zavedené za ministra Zajaca. Takisto je dôležité vytvoriť pozitívny zoznam, kde bude explicitne uvedené, ktoré poplatky budú môcť byť vyberané od pacientov. Čo nebude na zozname, nebude sa môcť vyberať. Zvýši to istotu pacientov, poriadok v systéme a predvídateľnosť vyberania poplatkov. Okrem príjmu z poplatkov pre prevádzku poskytovateľov zvyšujú viaceré z nich efektívnosť, pričom obmedzujú zbytočný (umelo generovaný) dopyt po zdravotníckych službách, vrátane ich zneužívania a duplicity.
Pri zavádzaní poplatkov však treba myslieť aj na stanovenie ochranného stropu pre sociálne odkázaných.


Z vyjadrenia bolo citované 26.9.2016 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS