O Útvare pre riadenie podriadených organizácií MZ SR a centralizácii nákupov

Kristína Böhmer, Hospodárske noviny:
Dnes skúšam v bodoch zhrnúť možnosti, ako by mohli nemocnice šetriť pred oddlžením, čo včera prezentoval pán Smatana.

Vidíte potenciál v novovzniknutom Útvare pre riadenie podriadených organizácií (ÚRPO)? Môže takéto centrálne riadenie prispieť k šetreniu? Je to napríklad aj to, že niektoré nemocnice majú drahšiu elektrinu ako iné nemocnice? Spadá do toho aj centrálny nákup? Dokázal by sa centrálny nákup postarať o to, aby sme v budúcnosti predišli kauzám CT a podobným?

Dušan Zachar, INEKO:
Vznik ÚRPO bol logickou a legitímnou reakciou ministerstva aj na negatívnu skúsenosť pri nakupovaní tovarov a služieb zo strany manažmentov štátnych nemocníc, ktoré boli často motivované iným ako verejným záujmom. Prichádzalo k eklatantnému predražovaniu nákupov, čo prehlbovalo hospodársku agóniu štátnych nemocníc. Nový odbor na ministerstve (ÚRPO) môže tiež efektívnejšie riadiť celú sieť štátnych poskytovateľov a centrálnymi nákupmi využívať svoju vyjednávaciu silu a úspory z rozsahu.

Sú tam však tiež určité riziká, napríklad v určitej zníženej flexibilite obstarávania, zjednodušení vzniku kartelových dohôd medzi uchádzačmi tendrov a zvýšené riziko centralizácie korupcie. Nikde nie je totižto garantované, že na ministerstve budú vždy len odborne fundovaní a čestní ľudia s poctivými záujmami, ktoré budú čo najbližšie tomu verejnému. Preto bude nevyhnutné, aby verejnosť mala k dispozícii dostatok informácií a možností dohliadať na to, aby sa centralizáciou nákupov náhodou necentralizovala aj korupcia.

Aké oddlženie by podľa vás malo budúci rok prísť? Viete odhadnúť sumu, ktorú treba do zdravotníctva takýmto spôsobom naliať?

Doteraz to ani MZ SR presnejšie nedefinovalo, takže sa k tomu neviem vyjadriť. Výška nezaplatených faktúr, t.j. záväzkov po lehote splatnosti sa pohybuje približne na úrovni pol miliardy eur.


Z odpovedí bolo citované 22.9.2016 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS