O centrálnom verejnom obstarávaní CT-čiek

Ján Krempaský, SME:
Pripravujem veľkú tému o centrálnom verejnom obstarávaní CT prístrojov. Podľa aktualizovaných informácií chce cez tento tender kúpiť CT zatiaľ 16 zdravotníckych zariadení (UNB chce kúpiť 2 CT). Predpokladaná cena je zatiaľ 40,6 milióna eur. Zaujímal by ma Váš názor na toto centrálne verejné obstarávanie. V čom vidíte jeho prínos a/alebo jeho riziká?

Dušan Zachar, INEKO:
Pri určitých tovaroch môže priniesť centrálne obstarávanie úspory, najmä z rozsahu. V slušnej spoločnosti by pravdepodobne taký relatívne komplikovaný produkt, akým sú CT-prístroje, nebol práve tým najideálnejším predmetom pre centrálne obstarávanie a rámcovú zmluvu (takým by boli napríklad lieky alebo špeciálny zdravotnícky materiál), nakoľko to môže znižovať flexibilitu obstarávateľov a značne zvyšovať nároky na presnú definíciu požiadaviek, kritérií a špecifikáciu obstarávaného prístroja spolu s asistenčnými službami pre všetky nemocnice zo strany centrálneho nákupcu, čo môže zvyšovať transakčné náklady a nemusí plne korešpondovať s odlišnými potrebami nemocníc.

Avšak naše historické poznanie a negatívna empirická skúsenosť s predraženými nákupmi CT-čiek hovorí, že prínosy centrálneho obstarávania týchto prístrojov môžu v našich súčasných podmienkach prevýšiť možné riziká. Po komunikácii s ministerstvom zdravotníctva, kedy nám podrobne vysvetlilo celý proces centrálneho obstarávania CT-prístrojov, sme nadobudli názor, že proces je kvalitne pripravený a je dobrý predpoklad, že aj v realite prínosy centrálneho nákupu predčia jeho možné riziká, preto tento krok ministerstva podporujeme. Ak sa to podarí, tak takýto postup môže obmedziť výrazne nehospodárne nákupy prístrojov a dať do budúcnosti návod pre jednotlivých obstarávateľov ako postupovať pri ďalších nákupoch, keďže ministerstvo nebude mať pravdepodobne kapacitu neprestajne organizovať na kvalitu prípravy náročné centrálne nákupy pri ďalších predmetoch obstarávania.

Problémom centrálnych nákupov je, či sa podarí dosiahnuť dlhodobá udržateľnosť rovnako kvalitne nastavených procesov, keďže nikde nie je garantované, že na ministerstve budú vždy len odborne fundovaní a čestní ľudia s poctivými záujmami, ktoré budú čo najbližšie tomu verejnému. Preto bude nevyhnutné, aby verejnosť mala k dispozícii dostatok informácií a možností dohliadať na to, aby sa centralizáciou nákupov náhodou necentralizovala aj korupcia.


Z vyjadrenia bolo citované 5.9.2016 v článku denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS