O vládnom návrhu obmedziť reexport liekov

Kristína Böhmer, Hospodárske noviny:
Vláda schválila nový zákon, ktorý by mal zabrániť reexportu liekov. Je podľa vás dostatočné obmedzenie, keď po novom budú môcť lieky hradené z verejného zdravotného poistenia vyvážať len výrobcovia a držitelia registrácií, nie distribučné firmy?

Dušan Zachar, INEKO:
Nový zákon má pravdepodobne potenciál obmedziť reexport liekov. Treba však povedať, že voľný pohyb tovaru je jednou zo základných slobôd a pilierov spoločného trhu EÚ, a preto môžu členské štáty prijímať len také ochranné opatrenia domáceho trhu, ktoré budú len v tom najnevyhnutnejšom rozsahu a zásahu do voľného trhu. Uvidíme, ako vyhodnotí EK náš nový zákon, či už náhodou neobmedzuje neprimeraným spôsobom voľný pohyb tovaru, a či nie je náhodou príliš reštriktívnym zásahom proti ostatným subjektom na trhu. Ministerstvo zdravotníctva bude musieť argumentovať verejným záujmom mať dostatok liekov na domácom trhu a ochranou verejného zdravia obyvateľov SR. Tu sa bude musieť MZ SR vysporiadať s okolnosťou, či naozaj existuje dostatočný robustný argument, že práve reexport liekov zapríčiňuje na Slovensku v najväčšej miere nedostatok liekov.

Aký je rozdiel medzi tým, keď liek vyváža distribučná spoločnosť a keď ho vyváža držiteľ registrácie?

Držitelia registrácie sú zo zákona zodpovední zabezpečiť dostatok liekov na slovenskom trhu, inak prídu o povolenie. Distribučky takúto povinnosť nemajú, preto môžu ľahšie reexportovať a nijakým spôsobom ich to negatívne neovplyvní, čiže sa nemusia obávať o stratu licencie.

Prečo sú slovenské lieky atraktívne na vývoz do zahraničia? Stojí za tým zákon, podľa ktorého nesmie cena na Slovensku presiahnuť tri najnižšie v EÚ?

Áno, slovenské referencovanie cien liekov na úrovni priemeru troch najnižších v rámci EÚ na jednej strane zabezpečuje nízke ceny liekov, ale na strane druhej aj vysokú atraktivitu ich ďalšieho vývozu do drahších krajín.

Vidíte nejakú inú možnosť, ako zastaviť reexport liekov?

Reexport liekov má z celoeurópskeho pohľadu pozitívny vplyv na znižovanie cien liekov a zvyšovanie ich dostupnosti pre väčší počet ľudí, takže reexport by som určite nezastavoval. Kvôli pravidlám EÚ to ani nie je možné. Ak však reexport skutočne zapríčiňuje nedostatok niektorých liekov na nejakom trhu, tak určité obmedzenia sú legitímne. Nesmú byť však neproporcionálne.  Znevýhodniť reexport lieku sa okrem cenovej politiky (čiže v našom prípade uvoľnenie referencovania napríklad na úroveň priemeru 6 najlacnejších krajín v EÚ) dá aj rôznymi administratívnymi opatreniami, ktoré zvýšia náklady pre subjekty zúčastňujúce sa reexportu liekov. Či sú to zvýšené a prísnejšie kontroly, zvýšené a efektívne vymáhané sankcie za porušovanie už aj teraz platných pravidiel, napríklad pri nahlasovaní vývozov liekov, zvýšená administratívna záťaž pri kolobehu lieku, obmedzovanie subjektov, ktorí sú oprávnení obchodovať s liekmi a pod.


Z odpovedí bolo citované 19.8.2016 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS