O návrhu rozpočtu na rok 2017 pre zdravotníctvo

Peter Kapitán, Nový čas:
Čo môže byť dôvodom o 100 miliónov eur nižšej sumy v rozpočtových zdrojoch kapitoly ministerstva zdravotníctva, respektíve teda akési vysvetlenie rozdielu verejných zdrojov vs. rozpočtových kapitol v zdravotníctve. A zároveň, ak by ste vedeli aspoň dve vety vo všeobecnosti k návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2017, bol by som rád.

Dušan Zachar, INEKO:
Pre posudzovanie výšky verejných zdrojov plynúcich do zdravotníctva je dôležitý pohľad na vývoj celkových príjmov vo verejnom zdravotnom poistení, ktoré kontinuálne stúpajú. Stúpajú samozrejme aj výdavky, ale vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že aj budúci rok bude slovenské zdravotníctvo disponovať s mierne väčším objemom prostriedkov, ako bolo plánované na tento rok. Pre komplexný pohľad nie je až tak dôležité, či bude štát za svojich poistencov platiť menej, ale či celkové zdroje budú rásť. V dôsledku rastu ekonomiky a znižovania nezamestnanosti totižto klesá počet poistencov štátu, a teda vzniká zo strany štátu nižšia potreba platieb za svojich poistencov a zároveň ekonomicky aktívni občania odvádzajú viac do zdravotného poistenia, čo kompenzuje nižšiu platbu štátu.

Ale to najkľúčovejšie je začať sa baviť o tom, aké verejné služby za tieto verejné peniaze dostávame, akú kvalitnú zdravotnú starostlivosť, s akými výsledkami, pre koľko pacientov, v akej časovej dostupnosti vieme získať za danú sumu peňazí a porovnávať alternatívy alokovania verejných zdrojov, aby každé vynaložené euro bolo použité čo najefektívnejšie. Neefektívnosť znamená totižto neetické konanie, ktoré v prípade zdravotníctva môže viesť dokonca až k zbytočným úmrtiam pacientov.Z vyjadrenia bolo citované 17.8.2016 v článku denníka Nový čas.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS