O výberových konaniach na vedúce miesta vo VšZP a NCZI

Jana Čunderlíková, Aktuality.sk:
Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie členov predstavenstva VšZP a riaditeľa NCZI. Podľa štatútu VšZP : “Prvých členov predstavenstva určí zriaďovateľ bez výberového konania”. Ako hodnotíte, že ministerstvo pod vedením pána Druckera ide robiť výberové konanie na členov predstavenstva? Spomínate si na niektorého z predchodcov ministra Druckera, ktorý by takto postupoval?

Dušan Zachar, INEKO:
Určite by bolo lepšie, keby boli výberové konania uskutočnené ešte pred nástupom nových funkcionárov. Takto sa nedá vylúčiť, že výberové konania budú len formálnou záležitosťou. Súčasní noví manažéri si už stihli urobiť obraz o fungovaní daných inštitúcií, a preto budú mať oproti iným výhodu pri predkladaní požadovaných koncepcií rozvoja relevantných oblastí, ktoré sú jednou z požiadaviek výberového konania. Takto zvolený postup tiež podľa mňa odrádza potenciálnych vážnych uchádzačov o tendrované miesta, keďže tí si to vyhodnotia tak, že nemá význam sa niekde uchádzať, kde už minister dosadil svojich ľudí, ľudí, ktorým dôveruje, a preto je veľká pravdepodobnosť, že títo budú vo funkciách potvrdení. Relatívne krátke časové obdobie, ktoré je navyše v dovolenkovom období, môže tiež obmedziť počet uchádzačov.

Na záver by som rád vyslovil polemickú otázku, či je vôbec nutné robiť výberové konania na vrcholových manažérov VšZP a NCZI (ktoré musí korigovať a implementovať spackaný štátny projekt eHealth), ktorí nie sú podľa mňa klasickými "nezávislými" štátnymi úradníkmi, ale skôr sprostredkovatelia výkonu zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva (v prípade NCZI je to eHealth, ináč by to bol klasický úradnícky post), a preto považujem za prirodzené, že si na tieto miesta vybral minister zdravotníctva ľudí, ktorým dôveruje, a za ktorých berie plnú zodpovednosť. Či to urobí v rámci svojho vnútorného "výberového konania" napriamo, ak má dostatok tipov na vhodných a čestných ľudí, alebo verejným výberovým konaním, je podľa mňa v zásade jedno.  Dôležitejšie je branie a vyvodzovanie zodpovednosti za konanie týchto ľudí, a nezbavovanie sa jej a nevyhováranie sa, že mi ich dosadila nejaká "nezávislá" výberová komisia, na ktorú som nemal žiadny vplyv.


Z vyjadrenia bolo citované 12.8.2016 v článku na portáli Aktuality.sk.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS