O príliš častých návštevách lekára na Slovensku

Kristína Böhmer, Hospodárske noviny:
Z revízie výdavkov IFP na zdravotníctvo vyplýva, že jedným z dôvodov míňania peňazí je to, že denne sedí priveľa ľudí v čakárni u lekára, čo má negatívny dopad na výdavky v zdravotníctve. Akým spôsobom sa s tým dá popasovať? Počet návštev u lekára výrazne klesol napríklad v období, keď sa platila povestná "dvacka", pomohlo by zavedenie poplatkov?
IFP špekuluje aj o vplyve zavedenia výmenných lístkov, že možno preto sedí veľa ľudí v čakárni u všeobecného lekára, lebo potrebujú lístok k špecialistovi. Môžu byť výmenné lístky dôvodom návštev a pomohlo by ich zrušenie?
Na čo všetko má sedenie u lekára vplyv? Napríklad sa zvýši aj spotreba liekov, dá sa poukázať ešte na niečo iné?

Dušan Zachar, INEKO:
Áno, "Zajacove 20-korunáčky" mali vplyv na pokles počtu návštev ľudí u lekára. Nie nadarmo sa nazývali aj regulačnými poplatkami. Mal sa nimi obmedziť nadmerný, často umelý dopyt po službách lekárov. Platí tiež, že výmenné lístky, ktoré "nahradili" 20-korunáčky, sú tiež určitým regulačným prvkom, ktorý má obmedzovať zbytočné návštevy pacientov u špecialistov, ktorí poskytujú zväčša drahšiu zdravotnú starostlivosť ako všeobecní lekári. Na druhej strane však výmenné lístky zapríčinili niekedy zbytočné návštevy u všeobecných lekárov. Preto by sa mohlo pripustiť, aby pacient mohol navštíviť špecialistu aj bez výmenného lístka, avšak musel by za tento "nadštandard" zaplatiť určitý poplatok.

Tiež platí, že príliš veľa návštev Slovákov u lekára generuje obrovský objem predpísaných liekov a ich konzumáciu a často zbytočné a duplicitné výkony na rôznych stupňoch poskytovania zdravotnej starostlivosti. To sa potom preklápa do vysokých nákladov na lieky a ostatnú zdravotnú starostlivosť, čo má vplyv aj na deficit verejných financií. Samozrejme, dlhé čakanie pacientov v čakárňach ambulancií nevplýva pozitívne na zdravotný stav dotyčných, sú rizikom zbytočné nákazy, a to nehovorím o ďalších spoločenských alternatívnych nákladoch súvisiacich so stratou času v čakárni.

Určite je jedným z riešení presadiť sociálne únosnú (s hornými ochrannými stropmi pre odkázaných) finančnú spoluúčasť pacientov na svojej liečbe. Alebo vytvoriť poistné produkty, ktoré by tieto platby kryli v rámci pripoistenia.


Z vyjadrenia bolo citované 3.8.2016 v článkoch Hospodárskych novín TU a TU.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS