O reexporte liekov

Kristína Grebačová, Hospodárske noviny:
Minister Drucker sa včera po rokovaní vlády vyjadril k problému s reexportom liekov. Podľa Druckera by nemala v zákone ostať možnosť zakázať vývoz liekov, ale chce zabrániť skôr ekonomickej motivácii vyvážať lieky. Dá sa to vôbec urobiť bez toho, aby sa manipulovalo s cenami liekov?

Podľa ministra, ak má farmafirma zodpovednosť za dovoz lieku, mala by mať zodpovednosť aj za vývoz liekov. Kto má v súčasnosti zodpovednosť za vývoz lieku?

Minister spomínal ešte to, že ak farmafirma dobrovoľne požiadala o kategorizáciu liekov, tak sa vlastne zaručila, že bude poskytovať nepretržitú dodávku liekov. Tým pádom by mala byť zodpovedná za to, aby v lekárňach lieky nechýbali, pričom zodpovednosť má dnes distribučná firma. Chápem tomu správne, že tým len chcel poukázať na to, že týmto akýmsi upísaním sa nepretržitej dodávke by sa farmafirma mala postarať o to, aby nevyvážala lieky, ktorých je nedostatok? Alebo medzi kategorizáciou liekov a reexportom do zahraničia je ešte nejaký iný vzťah?

Dušan Zachar, INEKO:
Neodôvodnený zákaz vyvážať dovezené lieky ďalej do krajín EÚ je v rozpore s jej základnou slobodou - voľným pohybom tovaru. Takže sa reexport môže obmedziť iba v nevyhnutnom rozsahu a pri súčasnej podmienke, že existuje systematický nedostatok určitého lieku, ktorý ohrozuje zdravie obyvateľov SR. Na to treba ale poskytnúť robustný dôkaz, aby sme sa neprevinili proti európskym pravidlám spoločného trhu.

Znevýhodniť reexport lieku sa okrem cenovej politiky dá aj rôznymi administratívnymi opatreniami, ktoré zvýšia náklady pre subjekty zúčastňujúce sa reexportu liekov. Či sú to zvýšené a prísnejšie kontroly, zvýšené a efektívne vymáhané sankcie za porušovanie už aj teraz platných pravidiel, napríklad pri nahlasovaní vývozov liekov, zvýšená administratívna záťaž pri kolobehu lieku, obmedzovanie subjektov, ktorí sú oprávnení obchodovať s liekmi a pod.


Z vyjadrenia bolo citované 17.6.2016 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS