O pripoistení po vzore Holandska

Kristína Grebáčová, Hospodárske noviny:
Zdravotná poisťovňa Union dnes odprezentovala systém poistenia v Holandsku, ktorý by istým spôsobom navrhovala zrecyklovať aj na Slovensku. K balíkom, ktoré by sa pripoisťovali nad rámec, navrhujú dať výkony, ktoré človek potrebuje pre vlastné chyby, napríklad starostlivosť o zuby - prečo by sa všetci solidárne mali skladať na chrup niekomu, kto sa nestará o zuby... Podobne by na tom mala byť napríklad fyzioterapia pre ľudí, ktorí majú sedavé zamestnanie a nešportujú. Do akej miery to podľa vás bol možný takýto model na Slovensku? Čo by sa ešte napríklad mohlo poskytovať nad rámec základného zdravotného poistenia? A čo s nezamestnanými, ktorí by neplatili žiadne poistenie? Lebo v Holandsku je to vraj finančne prístupné aj pre ľudí, ktorí žijú zo sociálnych dávok, ale úprimne, neviem si predstaviť, že by všetci ľudia žijúci z dávok boli ochotní platiť zdravotné poistenie...

Dušan Zachar, INEKO:
Vzhľadom na finančnú neudržateľnosť zdravotníctva, ktorá sa ešte zvýrazní postupným starnutím obyvateľstva, bude nevyhnutné otvoriť verejnú diskusiu o tom, čo je z hľadiska solidarity a zodpovednosti vo verejnom záujme, aby bolo hradené z verejného zdravotného poistenia a čo už môže byť nad touto hranicou, a teda predmetom pripoistenia. Už aj dnes ľudia platia relatívne veľa na rôznych poplatkoch lekárom či poskytovateľom, pričom neraz sú tieto platby neformálneho charakteru. Ak by sa presnejšie stanovilo, že niečo, čo nie je životohrozujúce a aj tak sa za to v súčasnosti platí, alebo pripláca, resp. sa to reálne nedá získať, hoci mnohí veria, že je to teraz oficiálne "zadarmo" v rámci verejného poistenia, tak by sa tieto platby mohli postupne presunúť do transparentného systému pripoistenia.


Z vyjadrenia bolo citované 3.6.2016 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS