O potrebe rebríčkov spokojnosti pacientov

Lucia Tomečková, ŽENYvmeste.sk:
V porovnaní s vašim rebríčkom, ako hodnotíte tieto výsledky Dôvery?

Dušan Zachar, INEKO:
Ak myslíte rebríček INEKO - Nemocnica roka 2015, indikátor spokojnosti pacientov v ňom tvorí 25% celkovej hodnoty "ratingu" nemocnice, pričom komprimujeme dáta od všetkých troch poisťovní. Sledujeme v rámci neho však i mnoho ďalších indikátorov kvality, efektívnosti a transparentnosti. Takže je to s aktuálnym rebríčkom spokojnosti hospitalizovaných poistencov Dôvery neporovnateľné, hoci tak v našom, ako aj v ich rebríčku sú napríklad na horných priečkach nemocnice z Ružomberka, Martina, Košíc-Šace či Levoče. Dá sa povedať, že spokojnosť pacientov je jedným z prvkov celkovej kvality nemocnice.

Je to vôbec potrebné takéto rebríčky, keďže ľudia majú pocit, že situácia v zdravotníctve sa zhoršuje? Môžu reálne aj niečo ovplyvniť?

Určite sú veľmi potrebné, lebo znižujú informačnú nerovnosť, ktorá je v zdravotníctve extrémne vysoká. Vysoká informačná nerovnosť má potom za následok vyššie riziko neefektívneho používania zdrojov a menej kvalifikovaných rozhodnutí pacientov a ďalších aktérov v sektore. Takéto rebríčky sú dôležité pre poisťovne, aby vedeli aj na základe indikátorov kvality odmeňovať poskytovateľov, pacienti, aby si pri plánovaných výkonoch mohli vyberať aj na základe ukazovateľov kvality a ostatní, aby tlačili na poskytovateľov, aby zlepšovali svoje služby, prostredie a starostlivosť. Vzájomné porovnávanie motivuje a tlačí na zlepšovanie kvality poskytovateľov.

Ako sú rebríčky relevantné, keďže zákon jasne nedefinuje indikátory kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Zákon definuje, aké indikátory sa majú zbierať, aj z čoho sa skladajú, ale je pravda, že v mnohých oblastiach je nutné viac precizovať ich definíciu, ako aj spôsob zberu dát a pri spokojnosti pacientov aj mieru reprezentatívnosti vzorky, aby mali informácie z týchto dát relevantnejšiu výpovednú hodnotu. Napríklad hodnoty výskytu preležanín a nemocničných nákaz jednotlivých nemocníc sa nedajú brať vážne, nakoľko sú nerealisticky nízke, čo neznamená super opateru a čistotu v našich nemocniciach, ale nekorektné vykazovanie týchto dát zo strany poskytovateľov. Zverejňovanie týchto dát však prinieslo na svetlo sveta tento problém, ktorý by sme mali riešiť. Ak by sme tieto dáta nezverejňovali, ani by sme neprišli na to, že sú chybné. Postupom času sa aj vďaka verejnému tlaku budú tieto dáta precizovať a potom získame aj vernejší obraz o stave v našom zdravotníctve.


Z odpovedí bolo citované 19.5.2016 v článku na portáli ŽENYvmeste.sk. 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS