O odvolávaní riaditeľov štátnych nemocníc

Veronika Folentová, Denník N:
Ktorych riaditelov statnych nemocnic by mal podla Vas minister odvolat a preco?

Dušan Zachar, INEKO:
Politické nominácie riaditeľov štátnych zdravotníckych zariadení spolu s ich príliš častým striedaním a chybnými motiváciami pri hospodárení je jedným z veľkých neduhov slovenského zdravotníctva. Riaditelia nie sú motivovaní k poctivej koncepčnej práci, ktorá si vyžaduje viac rokov nepretržitého kvalitného manažovania.

Samozrejme, ak nie je predpoklad kvalitného a čestného manažovania, treba urobiť zmeny aj na riaditeľských postoch. Argumentami v prospech či neprospech toho-ktorého riaditeľa štátnej nemocnice by malo byť ako efektívne hospodári, či nastolil zmenu trendu pri zadlžovaní či tvorbe strát, pri procesoch, aké výsledky dosahuje nemocnica pri liečbe pacientov, či sú pacienti s poskytnutou starostlivosťou spokojní, či sú spokojní zamestnanci, aké prehrešky sa nemocnica dopustila pri správnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ako hospodárne nakupuje tovary a služby, či boli nejaké kauzy, nedeklarované konflikty záujmov a pod.


Z vyjadrenia bolo citované 8.8.2016 v článku Denníka N.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS