Blog INEKO: Ako ďalej nová univerzitná nemocnica v Bratislave?

Analýza IFP výrazne preferujúca variant výstavby prostredníctvom štátu vychádzala z predpokladov (najmä pri nákladoch na financovanie a pri prevádzkových úsporách), ktoré si žiadajú aktualizáciu, lepšie zhodnotenie a revíziu, nakoľko podľa nášho názoru skresľujú výhodnosť alternatív v neprospech PPP variantu.

Na rozdiel od PPP diaľnic, v nákladoch PPP nemocnice za 30 rokov výrazne dominujú prevádzkové náklady. Kľúčom k dobrému rozhodnutiu je teda odpoveď na otázku: Dokáže štát navrhnúť a viesť nemocnicu, ktorá bude prevádzkovo efektívna, eliminovať prezamestnanosť a odbúrať predražené nákupy rovnako efektívne ako súkromník? Ak áno, PPP projekt netreba. Ak je rozdiel v schopnosti ustrážiť prevádzkové náklady výrazný (10 % a viac), PPP nemocnica z ekonomického hľadiska dáva zmysel.

Pre dobré rozhodnutie o pokračovaní či zrušení PPP tendra je kľúčové prehodnotiť lokalitu, zreálniť podmienky financovania a dosiahnuteľné prevádzkové úspory.

Viac sa dočítate v blogu INEKO.


Zdroj: JÁNOŠ, M. - KOVALČÍK, J.: Ako ďalej nová univerzitná nemocnica v Bratislave?; dennikn.sk/blog, 29.4.2016


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS