O zdravotníckom programe vlády

Ivan Tománek, SITA:
Zhodnotili by ste, prosím, schválené programové vyhlásenie vlády v časti zdravotníctvo pre agentúru SITA a zároveň pre portál vZdravotnictve.sk?

Ako vnímate napríklad znižovanie administratívneho zaťaženia pri podnikaní, ktoré chce vláda dosiahnuť aj zrušením povinnej zdravotnej služby? Aspoň tak to deklaruje v schválenom materiáli.

Dušan Zachar, INEKO:
Vítam, že vláda počíta so zrušením povinnej pracovnej zdravotnej služby. Aj keď sa zruší pravdepodobne len pre tie najmenej rizikové povolania, aj tak to bude mať pozitívny vplyv na znižovanie administratívnej záťaže, a to najmä pre malých podnikateľov a organizácie.

Minister si tiež dal za cieľ plné zavedenie eHealthu počas budúceho roka, zdá sa Vám tento termín reálny, prihliadnuc na správu z kontroly NKÚ?

Fungovanie eHealthu v plnom formáte v roku 2017 je ambiciózny plán, ktorý je pravdepodobne možné stihnúť len pri kompetentnom a angažovanom líderstve a plnom nasadení. Dobrým príkladom môže byť zdravotná poisťovňa Dôvera, ktorá pri rozvoji svojich elektronických služieb potrebovala len zlomok času a peňazí štátneho eHealthu. Gro práce pri štátnom projekte bolo vykonané, ale ako sa hovorí, posledný krok býva najťažší. Je dôležité, že garantom eHealthu bude nový riaditeľ NCZI, ktorého si minister Drucker zobral z predstavenstva Slovenskej pošty, kde bol zodpovedný za informačné technológie, takže predpoklad odbornosti tu je.

Za hlavné programové ciele v oblasti zdravotníctva si vláda dala pacienta na prvé miesto, zamerať sa chce aj na transparentnosť, efektívnosť a účelnosť, dôstojnosť povolania, či rozvoj, obnovu a modernizáciu. Podľa schváleného programového vyhlásenia by tiež mala vláda okamžite začať s postupnou centralizáciou obstarávania štátnych nemocníc na úrovni MZ SR a so zverejňovaním porovnávacích cenníkov.

Pozitívne hodnotím, že v Programovom vyhlásení vlády (PVV) sa objavujú zmienky o potrebe efektívnejšieho nakladania so zdrojmi, ako aj zvyšovania transparentnosti. Veľmi ambiciózne znie výrok, že "musí platiť princíp nulovej tolerancie voči nehospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov na ktorejkoľvek úrovni poskytovania zdravotnej starostlivosti". Lenže ako to docieliť a čo bude nasledovať v prípade nehospodárností už z PVV nie je také zrejmé.

Je dobré, že MZ SR chce postupne viac presadzovať centrálne obstarávania pri štátnych nemocniciach, čím sa môžu dosiahnuť úspory z rozsahu. Kvitujem, že sa pri tom majú zverejňovať a dôsledne porovnávať ceny pri obstarávaní, vrátane špeciálneho zdravotného materiálu a zdravotníckej techniky, čo sme aj my odporúčali.

Z programu vlády by som chcel veľmi vyzdvihnúť deklarovaný prístup, že "vláda bude pri zdravotníckych pracovníkoch podporovať a presadzovať odmeňovanie na základe zásluhového princípu". A podľa zásluh, teda väčšmi podľa výsledkov liečby, spokojnosti pacientov a ďalších indikátorov kvality by mali byť odmeňovaní aj všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, čo však v PVV explicitne nie je vyjadrené.

Ohľadne potreby modernizácie infraštruktúry v slovenskom zdravotníctve nájdeme v PVV len nekonkrétne formulácie typu, že "je nutné vytvoriť účinné dlhodobé opatrenia na zabezpečovanie obnovy a modernizácie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti štátu", a že "vláda vytvorí predpoklady pre pravidelnú ročnú investíciu do obnovy a rozvoja zdravotníckych zariadení v pôsobnosti štátu". Ale o aké konkrétne opatrenia, o aké predpoklady pôjde, sa z programu vlády nedozvieme.


Z odpovedí bolo citované 22.4.2016 v správe tlačovej agentúry SITA.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS