O reexporte liekov

Lenka Ježová, TA3:
Zaujímalo by ma, akým spôsobom by sa dal celoslovensky riešiť problém reexportu, nakoľko zakázať vývoz do iných krajín je nereálny pre voľný obchod v rámci EÚ.

Dušan Zachar, INEKO:
Reexport liekov je v súlade so základnou slobodou EÚ, a to voľným pohybom tovarov a služieb na spoločnom trhu. Celoeurópsky pomáha znižovať ceny liekov, čo je celoeurópsky pozitívne pre dostupnosť liekov pre pacientov. Problém nastáva vtedy, ak má reexport za následok nedostatok niektorých liekov v nejakej krajine. Vtedy treba buď naplno využiť regulačný rámec, ktorý je k dispozícii, v našom prípade dôslednú kontrolu pravdivosti nahlasovania liekov vyvážaných do zahraničia a sledovanie dostupnosti liekov v SR a následné ochranné opatrenia zo strany ŠÚKL a MZ SR zabezpečujúce dostatok liekov pre pacientov v SR (napr. aj prípadný centrálny nákup liekov poisťovňami, mimoriadny dovoz zo zahraničia, v jednotlivých prípadoch po konzultáciách s revíznymi lekármi poisťovní umožniť nákup lieku s vyššou cenou, časovo obmedzené povolenie plošne zvýšiť cenu o určité percento nad referenčnú hodnotu pri chýbajúcich dôležitých liekoch), alebo v krajnom prípade, ak to nepomôže, a po dôslednej analýze s dôveryhodnými a robustnými údajmi, ktoré by ukázali, že na Slovensku existuje stály, celoplošný a systémový nedostatok veľkého množstva liekov, pouvažovať nad návratom k menej prísnemu modelu referencovania – napr. stanovovaniu cien liekov na úrovni priemeru 6 najlacnejších krajín EÚ.

K akceptácii posledne menovaného kroku však zatiaľ chýbajú relevantné údaje a argumenty. Podľa zákona o liekoch Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nesmie povoliť vývoz lieku, ak je liek nedostatkový v SR a jeho vývoz by ohrozil jeho dostupnosť a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v SR. Takže riešením “problému reexportu” je, nech sa dodržiava zákon, a nech si ŠÚKL dôsledne plní svoje povinnosti.


Z vyjadrenia bolo citované 24.4.2016 v Hlavných správach TA3.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS