O rozširovaní pôsobnosti skupiny Penta v zdravotníctve

Ján Krempaský, SME:
Dnes robím článok o tom, že Penta (Svet zdravia) má záujem zobrať do prenájmu ďalšiu nemocnicu v Topoľčanoch. V tejto súvislosti mám na Vás nasledujúce otázky:

Ako vnímate rozširovanie siete Svetu zdravia v jednotlivých župách? Aké sú podľa vás plusy a mínusy tohto procesu?
Okrem Siete nemocníc má Penta aj sieť lekární Dr. Max a sieť polikliník ProCare a ZP Dôveru. Ako vnímate koncentráciu jednej súkromnej spoločnosti v takých rôznych segmentoch poskytovania zdravotnej starostlivosti? Je to podľa Vás v poriadku? Ak áno, prečo – ak nie, aké vidíte riziká?

Dušan Zachar, INEKO:
Pre Slovensko by bolo prínosom, keby chceli vstúpiť na náš zdravotnícky trh aj ďalšie súkromné subjekty, nakoľko veríme, že konkurenciou, a teda fungujúcou súťažou sa dá docieliť kvalitnejšie a efektívnejšie zdravotníctvo. V súčasnosti má v slovenskom zdravotníctve výrazne najsilnejší vplyv štát. Táto dominancia nášmu zdravotníctvu neprospieva. Ak by podobné dominantné postavenie na trhu získal nejaký súkromný subjekt, predstavovalo by to zvýšené riziko zneužitia tohto postavenia a vzniku monopolnej renty, a teda spoločenskej neefektívnosti. Regulačné a kontrolné orgány (PMÚ SR, ÚDZS, NKÚ) by mali na to upozorňovať a konať v prípade zneužitia dominantného postavenia akéhokoľvek subjektu. Podobne nebezbečný je aj oligopol (trh, v ktorom dominuje malý počet konkurujúcich si subjektov).

Ak však na trhu existuje súťaž a kvalitná regulácia prostredia, vrátane merania a zverejňovania kvality a efektívnosti poskytovaných služieb, nemusí ani vertikálna integrácia (vlastníctvo poisťovne, lekární a nemocníc jedným súkromným subjektom) predstavovať príliš veľké riziko pre spoločnosť. Naopak, môže prinášať na trh rôzne inovácie, ktoré umožňuje táto integrácia. Ak však tomu tak nie je, môže predstavovať aj vertikálna integrácia zvýšené riziko zneužívania dominantného postavenia. Na to treba pamätať a pozorne to sledovať a skúmať.


Z vyjadrenia bolo citované 2.4.2016 v článku denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS