O hodnotení programových priorít budúcej vlády

Ivan Tománek, SITA:
Rodiaca sa nová vládna koalícia zložená zo strán Smer-SD, SNS, Most-Híd a Sieť včera predstavila svoje programové priority. Nevynechali ani zdravotníctvo.

O osobách ministrov a vedení parlamentu sa stále nehovorí. Budúci koaliční partneri však prejavujú záujem o jednotlivé rezorty. O ministerstvo zdravotníctva údajne neprejavila záujem žiadna zo štvorice strán.

K spomínaným prioritám, v oblasti zdravotníctva nastala zhoda na tom, že opozícia bude mať zastúpenie v kontrolných orgánoch Všeobecnej zdravotnej poisťovne a v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Posun má nastať v kvalite poskytovania zdravotníckej starostlivosti a pri transparentnom nakladaní s verejnými zdrojmi. Zisk súkromných poisťovní sa má obmedziť. Zavedený bude DRG systém. Majú sa
skrátiť čakacie lehoty na zdravotné a ošetrovateľské výkony. Zavedú sa prehľadné pravidlá pri platbách pacientov.

Ako hodnotíte predstavené priority, na ktorých sa zhodla možná
koalícia? Nikde sa nespomína oddlženie nemocníc, ďalší postup v procese PPP pri novej UNB, úprava platov zdravotníckych pracovníkov atď.

Dušan Zachar, INEKO:
Programové priority hodnotím tak, že z nich vyplýva, že zdravotníctvo nebude prioritou nasledujúcej vlády. Chýba jasná predstava, kam má slovenské zdravotníctvo smerovať. Vôbec sa nehovorí o probléme finančnej (ne)udržateľnosti systému. Medzi prioritami sú samozrejmosti, s ktorými súhlasia všetci a mali tu už dávno fungovať (DRG, eHealth). Z dokumentu nie je známe, akými konkrétnymi opatreniami chcú strany dosiahnuť "viditeľný posun v kvalite poskytovania zdravotníckej starostlivosti a pri transparentnom nakladaní s verejnými zdrojmi". A uverejnené programové tézy nedávajú náznaky, že by to malo nastať. Rovnako nie je jasné, ako chce budúca vláda docieliť skrátenie čakacích lehôt a zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov. A to je práve podstatné, akým spôsobom to chce uskutočniť. Veď pri končiacej vláde sme boli svedkami, že namiesto deklarovaného poriadku v poplatkoch u lekára prišlo v realite k prehĺbeniu chaosu a zväčšeniu priestoru pre neformálne platby.

Pozitívne vnímam navrhované zastúpenie opozície v kontrolných orgánoch VšZP a ÚDZS. Priestor pre lepšie regulovanie zisku zdravotných poisťovní tu bezosporu existuje, avšak ideologická motivácia niektorých strán pri tomto bode môže mať za následok, že s krvavými očami síce manifestačne zasadíme ranu "triednemu nepriateľovi", ale zároveň zabijeme aj súťaživosť medzi poisťovňami, zárodky konkurenčného prostredia a motiváciu efektívne nakupovať zdravotnú starostlivosť.

Čím si vysvetľujete údajný nezáujem spomínaných štyroch strán
o rezort zdravotníctva?

Ide o horúce kreslo. Žiadny minister zdravotníctva v histórii SR nebol vo verejnosti obľúbený. Zdravotníctvo navyše nie je v dobrom stave, je potrebné prijímať nepopulárne opatrenia, efekty ktorých bude vidno až po skončení funkčného obdobia. Zároveň žiadna z týchto štyroch strán nemá lídra, ktorý by mal jasný reformný plán pre zdravotníctvo.

Kto by mohol byť podľa Vás novým ministrom/ministerkou zdravotníctva pri pohľade na zloženie koalície?

Neviem.

Dá sa predpokladať, že nominujú nestraníka?

Je to celkom možné. Nedá sa to vylúčiť.

Kam, a či vôbec, sa zdravotníctvo posunie vo funkčnom období 2016-2020 novej vlády?

Myslím si, že budeme všetci radi, keď bude naše zdravotníctvo stagnovať, resp. keď nám okolitý svet príliš ďaleko neujde. Nepredpokladám nejaké výraznejšie zlepšenie stavu.


Z odpovedí bolo citované 17.3.2016 v správe tlačovej agentúry SITA.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS