O konkrétnych bodoch programových priorít budúcej vlády

Ján Krempaský, SME:
Mám na Vás niekoľko otázok k programovým prioritám črtajúcej sa vlády, ktoré včera predstavila.

Uvádzam Vám ich tu v skratke:

  • Sprístupníme kontrolné orgány VšZP a ÚDZS opozícii
  • Chceme obmedziť zisk súkromných zdravotných poisťovní
  • Zaviesť systém DRG
  • Plnú aplikáciu systému eHealth
  • Skrátiť čakacie lehoty na zdravotné a ošetrovateľské výkony

Ako by podľa Vás mala vyzerať kontrola VšZP a ÚDZS opozíciou, aby bola účinná? Mal by napríklad šéf ÚDZS byť z opozície a volený v parlamente? Pomohlo by to? Alebo šéf dozornej rady VšZP by mal byť z opozíce?

Dušan Zachar, INEKO:
Predseda ÚDZS by mohol byť volený v parlamente. Charakter činnosti tohto kontrolného orgánu v zdravotníctve si nevyžaduje, aby jeho najvyšší post bol odsadzovaný politickým nominantom, nakoľko cez ÚDZS sa nemá vytvárať zdravotná politika vlády, na ktorú by mal mať dosah minister či vláda. Predseda Úradu by nemal byť odvolateľný prakticky bez akýchkoľvek prekážok vládou. Viem si predstaviť, že opozícia by mohla nominovať zastupcov do kontrolných orgánov týchto inštitúcií.

Mali by byť a ak áno, ako do  tohto výberu kontroly týchto dvoch inštitúcii zapojení odborníci/mimovládne organizácie?

Čo sa týka mimovládnych organizácií, si myslím, že ich úlohou nemá byť preberanie zodpovednosti za politikov, ktorí na riadenie štátu dostali mandát od voličov v demokratických voľbách. Mimovládky nedisponujú jednak týmto mandátom, kapacitami ani zdrojmi, aby túto úlohu prebrali. Mimovládne organizácie dokážu efektívne kontrolovať verejný sektor, ak je ten otvorený a nehádže im polená pod nohy, napríklad cez nespristúpňovanie informácií alebo rôzne ďalšie obštrukcie.

Myslíte si, že tak nastavené pravidlá pri vyplácaní zisku zdravotných poisťovní, ako ich zaviedol kabinet Ivety Radičovej sú dostatočné alebo je podľa vás ešte priestor na ich vylepšenie? Ak áno, môžete to špecifikovať?

Priestor pre lepšie regulovanie zisku zdravotných poisťovní tu bezosporu existuje, avšak ideologická motivácia niektorých strán pri tomto bode môže mať za následok, že s krvavými očami síce manifestačne zasadíme ranu "triednemu nepriateľovi", ale zároveň zabijeme aj súťaživosť medzi poisťovňami, zárodky konkurenčného prostredia a motiváciu efektívne nakupovať zdravotnú starostlivosť.
Myslím si, že jednou z možností ako regulovať zisk poisťovní je postupné rozširovanie okruhu zdravotných výkonov, na ktoré sa dlho čaká, do regulačného rámca. Ak by mala poisťovňa pri týchto výkonoch čakajúcich, nemohla by si vyplatiť zisk. Inými slovami a trochu komplexnejšie by sa to dalo definovať tak, že zisk by si mohla vyplatiť poisťovňa len vtedy, keď bude mať splnené všetky nároky všetkých svojich poistencov. Samozrejme, predtým treba ešte precízne definovať nárok poistencov, čo nie je banalita.


Považujete za reálne, že sa DRG a eHealth spustia v roku 2017 ako to tvrdí súčasné MZ SR?

Pravdepodobne pôjde len o politickú vôľu, či sa to spustí v roku 2017. Technické prekážky by tomu nemali brániť.

Aké by sa podľa vás mali prijať opatrenia, aby sa skrátili čakacie lehoty na zdravotné a ošetrovateľské úkony?

Treba merať produkciu, kvalitu a efektívnosť zdravotnej starostlivosti, aby sme vedeli správne nasmerovať zdroje, kde prinesú najväčší úžitok. Regulovaná finančná spoluúčasť pacientov by tiež prispela k skráteniu čakania.


Z odpovedí bolo citované 17.3.2016 v článku denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS