O (ne)úspechoch SMERu v zdravotníckej politike

Veronika Folentová, Denník N:
SMER-SD nam v predvolebnej ankete odpovedalo aj na otazky o zdravotnictve. Pozitiva, ktore vidi SMER: dostali sme peniaze do nemocnic, opravuju sa ("V minulom roku nemocnice získali financie na riešenie havarijného stavu – myslím si, že v tomto trende by sa malo pokračovať, veď mnohé nemocnice už vymenili zastarané lôžka, majú nové okná, sanitu, rekonštruujú sa oddelenia").
Co na to hovorite? Urobil Smer v tomto dost za styri roky? Vidiet to na nasich nemocniiach?

Dušan Zachar, INEKO:
Štúdia vypracovaná pre MZ SR hovorí o „investičnej medzere“ v porovnaní s Českou republikou na úrovni 137 mil. EUR ročne a v porovnaní s Rakúskom až o výške 441 mil. EUR ročne, takže vyčlenených 30 mil. EUR na technickú obnovu zastaraných spoločných priestorov nemocníc je len smietkou. Problémom je, že iba tretine slovenských nemocníc zostáva z objemu tržieb aspoň 5 % na obnovu a modernizáciu majetku.

Chvalia nakup techniky: "Prirodzene, keď hovoríme o kontinuite, určite by som pokračoval aj v nastavených pravidlách pri nákupe zdravotníckej  techniky v nemocniciach."
Ako to hodnotite?

Prísnejšie pravidlá pri nákupoch v štátnych nemocniciach prišli vždy až po prevalených kauzách. Naposledy spracovaný plán porovnávania cien nakupovaných tovarov a služieb a ich analýzy nákladov a prínosov od analytikov MZ SR je sľubný, avšak prišiel až v úplnom závere funkčného obdobia, pričom ešte nie sú nikde zverejnené reálne výsledky tohto procesu, takže verejnosť musí len dúfať, že sa to v skutočnosti aj realizuje.

Smer chce pokracovat v tom, co zacal: "Sme presvedčení o potrebe kontinuity v rozhodnutiach a zmenách, ktoré sú pre rezort prospešné, preto považujem za dôležité ďalej aplikovať tzv. „reformu zdola“, ktorú MZ SR začalo realizovať."
Vidite tam nejaku reformu zdola? Je dobre aby sa v zdravotnictve pokracoval tak ako tieto styri roky?

Pozitívom je, že SMER chce tlačiť na presun pacientov z ústavnej do ambulantnej starostlivosti a ďalej do ošetrovateľskej starostlivosti či domácej liečby a od špecialistov k všeobecným lekárom, ktorým sa majú zvyšovať kompetencie. Priniesť by to malo úspory a pacientom väčší komfort a lepšiu dostupnosť.
 
"Okrem iného to znamená aj presunúť pacientov z nemocníc do ambulantnej sféry, od špecialistov k všeobecným lekárom." pise SMER - podarilo sa im v tomto nieco urobit za 4 roky?

Rozšírili sa kompetencie všeobecných lekárov o vykonávanie komplexných predoperačných vyšetrení, ako aj o liečbu chronických pacientov s vysokým krvným tlakom. Platby za tieto výkony im idú nad rámec kapitácie. Bolo rozpracované tiež rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov o starostlivosť o pacientov s problémami s cholesterolom a dnou. Diskutuje sa aj o presune časti starostlivosti o cukrovkárov. Bol prijatý rezidenčný program, ktorý má zatraktívniť povolanie všeobecného lekára u študentov medicíny, nakoľko máme na Slovensku regionálne problémy s dostupnosťou týchto lekárom, ako aj ich vekom.

"ďalšie posilňovanie kompetencie všeobecných lekárov, pričom v rezorte bude potrebná aj obnova infraštruktúry lôžkových zariadení,"
Su uz dnes posilnene kompetencie vseobecnych lekarov dost? Zvladaju to vseob. lekari? Urobil Smer dost v obnove lozok?

Vid odpovede vyssie.

Tvrdia, ze "treba nové prístupy v sociálnej, hospodárskej a zdravotníckej politike; to znamená aj nárast výkonov zdravotno-sociálnej starostlivosti, presadzovanie integrovaného modelu poskytovania zdravotnej starostlivosti" urobil Smer v tejto otazke dost za 4 roky? Ake kroky tam z ich strany vidite?

Dlhodobá integrovaná starostlivosť, ktorá v sebe zahŕňa i poskytovanie sociálnych aj zdravotných služieb, má na Slovensku veľké deficity a tie deficity naďalej zostávajú aj po 4 rokoch tejto vlády. Výrazné zmeny som nezachytil. Podarilo sa prijať novelu zákona, ktorá umožnila zdravotným poisťovniam uzatvoriť zmluvu so zariadeniami sociálnych služieb, vďaka ktorej by im mohli preplácať 9 špecifikovaných ošetrovateľských výkonov (ošetrovanie rán, preležaniny a pod.).
Zle pripravený model integrovaných zdravotných centier zostal evidentne len na papieri, čo je však dobré.


"Úlohou dňa bude aj zvýšenie efektivity využitia existujúcich finančných zdrojov v zdravotníctve, produktivity najmä v nemocniciach". Urobili v tomto nieco za 4 roky? Vidiet uz dnes ich snahy z tohto volebneho obdobia?

Nenastal zvrat v zlom hospodárení štátnych nemocníc, ktorým stále rapídnym tempom rastie dlh po lehote splatnosti. Aj keď nejaké pokusy lepšie manažovať zariadenia boli ministerstvom prezentované.
Čakacie doby, ktoré sa zákonom sledujú len pri veľmi malom počte plánovaných operačných výkonov, boli v priemere znížené, nakoľko sa relatívne výrazne zvýšili platby najmä od VšZP. Nakoľko chýba analýza, nie je jasné, či by tieto dodatočné eurá nepriniesli väčší osoh niekde inde, napríklad pri liečení akútnych alebo chronických ochorení, kde Slovensko najviac zaostáva.


"presun starostlivosti z akútnych nemocníc do ambulantných centier, potrebná bude aj redukcia počtu akútnych nemocníc a skrátenie doby hospitalizácie v týchto nemocniciach."
Robil taketo zmeny za 4 roky? Nemal s tym uz zacat?

O integrovaných centrách som sa vyjadril vyššie a optimalizácia siete nemocníc nenastala, aj keď na začiatku volebného obdobia sa s týmto plánom operovalo. Veľmi rýchlo však bola zaradená spiatočka a exriaditeľ VšZP Marcel Forai hovoril, že v prípade výraznejších škrtov sa obával o stratu klientov, takže k žiadnej redukcii počtu akútnych nemocníc neprišlo. Na konci volebného obdobia bol prezentovaný pilotný projekt, ktorý sa má sústrediť na trenčiansky kraj a má ukázať ako odborne postupovať pri definovaní optimálnej siete ústavných poskytovateľov. Čo však z toho reálne vzíde, je vo hviezdach.

Pokiaľ ide o odbornú sféru – tú čaká aj dôsledné prepracovanie štandardných diagnostických a terapeutických postupov pre jednotlivé diagnózy, štandardizácia postupov prispeje k zvýšeniu kvality zdravotnej starostlivosti.
Robili za tieto 4 roky nejake standardy? Vidiet to uz? Kde chybaju najviac?

Ak sa v tom niečo robilo, tak málo, nakoľko je to stále otázka dňa.

Smer hovori, že ich caka znižovanie čakacích dôb na operácie, VšZP naskočila na nový trend, vďaka čomu sa „čakačky“ výrazne znížili.
Je to tak?

Podarilo sa im to: vid vyssie.

"Ďalším pozitívom sú objednávacie systémy v nemocniciach, po ich zavedení pacient presne vie, kedy príde na rad v ambulancii a zbytočne nečaká (zatiaľ je tento systém v  detských nemocniciach), treba ich rozšíriť aj ďalej"
Nie je malo, ze to je len v detskych nemocniciach? Mohli stihnut viac?

Myslím si, že ak by boli zavedené regulačné paušálne poplatky pri vstupe do ambulancie (podobne, ako boli "zajacovky") a/alebo sociálne únosná regulovaná finančná spoluúčasť pacienta na nákladoch za liečbu pri niektorých diagnózach, samozrejme pri stanovení ochranného finančného stropu prie tieto priame platby, v takom prípade by lekári už neboli odkázaní na ostatné poplatky, a v oveľa väčšej miere by bolo potom aj v ich prirodzenom záujme nastaviť taký systém objednávania pacientov na presný čas bez príplatku, ktorý by bol pre pacientov, ako aj lekárov komfortný a efektívny – aby sa v čakárni dlho nečakalo a lekár nemal počas svojich ordinačných hodín hluché miesta.
V každom prípade prijatá legislatíva plánujúca regulovať poplatky u lekára a urobiť v nich poriadok mala v realite presne opačný efekt - zvýraznil sa ešte väčšmi chaos v poplatkoch a zväčšil sa priestor pre rôzne neformálne platby.


"Teší ma, že táto vláda už spustila eHealth, ide o skúšobnú prevádzku  a po obmedzeniach v rokoch 2010-2012 sa všetko rozbehlo podľa plánu."
Nemal podla vas uz eHealth fungovat? Naozaj je toto pozitivne, ze funguje len skusobna prevadzka?

Projekt eHealth, ktorý tu už mal fungovať dávno, sa presúval na neskôr a ostrú prevádzku má zažiť až nasledujúca vláda. Súkromné subjekty pôsobiace v našom zdravotníctve ukázali, ako efektívne sa dajú vytvoriť rôzne funkčné elektronické služby, ktoré prinášajú benefity tak pacientom, ako aj poskytovateľom a verejným financiám. Štátny eHealth spotreboval už také množstvo zdrojov, ktoré značne relativizujú jeho celkový prínos.

"Pokiaľ ide o DRG, zbierajú sa dáta, aby nemocnice presne vedeli špecifikovať, aký finančný prínosom im prinesie DRG."
Ako hodnotite posun v DRG? Je to nieco, co Smer zvladol za tieto 4 roky?

Aj tu už mohol fungovať DRG skôr. Je však faktom, že už sa od tohto roku zbierajú dáta podľa tohto systému a nemocnice uvidia, koľko peňazí by dostali, ak by boli financované podľa nového platobného mechanizmu. Minimálne tento rok bude fungovať DRG v skúšobnom, prechodnom režime. Mnoho zásadných vecí, ktoré môžu výrazne zmeniť charakteristiku a efekty nášho DRG, je však stále otvorených, a tak dúfam, že sa DRG nestane v našich podmienkach prostriedkom pre návrat štátnej regulácie cien.


Z odpovedí bolo citované 26.2.2016 v článku Denníka N.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS