O DRG v roku 2016

Jozef Rybár, Hospodárske noviny:
Chcel by som poprosiť o odpovede na pár otázok ohľadom DRG financovania nemocníc na Slovensku. Pokiaľ sa nemýlim, od nového roka bol u nás tento systém spustený ako v poslednej krajine EÚ. Prečo táto zmena prišla tak neskoro? Pomôže tento systém zabezpečiť lepšie financovanie slovenského zdravotníctva? Ako hodnotíte proces jeho implementácie? Čo od jeho zavedenia môžu čakať na jednej strane nemocnice a na druhej pacienti?

Dušan Zachar, INEKO:
Implementácia DRG-sytému je nevyhnutná. Už včera bolo neskoro. Platby nemocniciam na základe klasifikačného systému DRG a samotný DRG nesú v sebe potenciál vyššej transparentnosti, väčšieho poriadku, jasnejšie definujú produkt nemocnice, potenciálne zvyšujú efektívnosť, znižujú dobu hospitalizácie, zvyšujú počet odliečených pacientov a umožňujú lepšie porovnávanie výkonov vnútri nemocnice, ako aj medzi jednotlivými zariadeniami.
Tak ako aj pri eHealth, tak aj pri zavádzaní DRG-systému existujú latentní odporcovia tohto procesu vnútri zdravotníckeho sektora, nakoľko sa jeho implementovaním môžu zmeniť toky financií smerom k efektívnejším poskytovateľom a ešte väčšmi sa odkryje neporiadok v neefektívnych zariadeniach. Doplatiť by na to mohli aj štátne zariadenia. Tomu sa však štát bude snažiť aj v rámci DRG predísť, a preto existuje riziko opätovného zvýhodňovania štátnych nemocníc, aj keď určité prechodné obdobie v prípade hroziaceho výraznejšieho poklesu príjmov je opodstatnené. Kľúčové bude, aby DRG nepriniesol štátnu reguláciu cien, ale aby bolo zdravotným poisťovniam ponechaná možnosť selektívneho kontraktingu, nakoľko v opačnom prípade nebudú môcť lepšie odmeniť kvalitnejšieho poskytovateľa a prídu tak o jednu z mála možností ako medzi sebou súťažiť a odlišovať sa od seba.

Ministerstvo tvrdí, že systém spustilo, avšak zároveň dodáva, že začalo len so zberom dát? Čo to znamená? Je to len verejné vyhlásenie pred voľbami, že niečo funguje, ale v realite to tak nie je. Alebo systém už naozaj beží? V podstate sa snažím dopracovať k odpovedi, kedy jeho fungovanie pocítime v praxi.

V roku 2016 začnú nemocnice klasifikovať a vykazovať zdravotnú starostlivosť aj podľa systému DRG, avšak s neutrálnym financovaním počas tohto roka. Niektorí odborníci však poukazujú na riziko, že toto prechodné obdobie sa môže predĺžiť o ďalší rok. Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti uvidí v tomto prechodnom období úhradu za hospitalizačný paušál v systéme DRG, avšak reálna platba za ukončenú hospitalizáciu bude uskutočnená ešte podľa starého systému. Je to logický postup, aby sa všetci aktéri postupne pripravili na túto veľkú zmenu pri klasifikovaní a financovaní lôžkovej starostlivosti, aby neboli hneď “obarení vriacou vodou” bez možnosti spoznať systém DRG aj v praxi, a aby si uvedomili rozdiely. Tiež je v takom prípade väčší priestor na vychytanie rôznych problémov, ktoré určite vzniknú, ešte pred ostrým uplatňovaním DRG v plnej funkcionalite.

Z hľadiska financovania sa v tomto prechodnom období pre nemocnice nič nemení, avšak budú musieť začať vykazovať zdravotnú starostlivosť aj v systéme DRG, čo si vyžiada určite zvýšené počiatočné transakčné náklady z titulu personálnych a administratívnych nákladov nemocníc (viac času bude treba zo začiatku na adaptáciu sa na nový systém, duplicita vykazovania, softvér), ako aj z úvodných nepresností a korekcií pri kódovaní podľa predpísaných šablón.


Z odpovedí bolo citované 26.1.2016 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS