O prezidentom vrátenom zákone o minimálnej mzde zdravotníkov

Ján Krempaský, SME:
Rrobím do novín článok o tom, aké scenáre vývoja možno teraz, keď prezident nepodpísal zákon, očakávať v prípade platov sestier a ostatných zdravotníkov. Zaujímal by ma na to váš názor.

  1. Máte vysvetlenie na to, prečo prezident vrátil zákon? Myslíte, že tak urobil preto, že mal vecné výhrady voči nemu, alebo to bolo jeho gesto podpory sestrám? Myslíte si, že urobil dobre, keď vrátil zákon? Ak áno, nie – prečo?
  2. Predpokladáte, že poslancom hlavne za Smer sa podarí prelomiť ešte do volieb prezidentovo veto, tak aby zákon platil?
  3. Myslíte si, že Smer pod tlakom času a blížiacich sa volieb pristúpi na požiadavky sestier alebo bude trvať na nezmenenom zákone?
  4. Spustí vrátenie zákona prezidentom hromadné sťahovanie výpovedí alebo sestry budú skôr čakať ďalej na jeho nové prerokovanie na prelome januára a februára?


Dušan Zachar, INEKO:
Prezident vrátil zákon z dôvodu, že nepovažoval za dostatočnú rozpočtovú garanciu zvyšovania platov zdravotníckych pracovníkov. Zároveň ocenil snahu zákonodarcu, že rozšíril úpravu minimálnych mzdových nárokov aj na ďalších zdravotníckych pracovníkov, takže predpokladám, že sa s duchom zákona, teda zavedením špeciálnych minimálnych miezd pre zdravotníkov, stotožňuje. My v INEKO sa naopak so zavádzaním minimálnych mzdových nárokov pre zdravotníckych pracovníkov nestotožňujeme.

Náš dlhodobý názor je, že ani lekári, ani sestry a ostatní zdravotnícki pracovníci by nemali mať špeciálne sektorové zákony upravujúce ich minimálne mzdové nároky, ale mali by byť adekvátne odmeňovaní na základe meranej a zverejňovanej kvality ich odvedenej práce pri súčasnom rešpektovaní ekonomických možností toho-ktorého zdravotníckeho zariadenia. Minimálne mzdové nároky v zdravotníctve, ako aj automatická valorizácia platov podľa odpracovaných rokov totižto deformujú motivácie aktérov a predstavujú prekážky pre efektívne používanie vzácnych zdrojov na liečenie chorých. A napokon, pri každej férovej verejnej diskusii o raste platov by nemal absentovať aj pohľad, čo za tie peniaze dostávame. Začnime sa baviť aj o tom.

Neviem predpovedať, čo sa stane, avšak myslím si, že záujmom SMER-u bude čo najrýchlejšie schválenie zákona, keďže nátlaková akcia sestier je zatiaľ rozpačitá, avšak zároveň ju treba brať do úvahy, najmä ak by s približujúcimi sa voľbami ešte nabrala na sile. Navrhovaný zákon s minimálnymi mzdami pre zdravotníkov je zlý a prípadné ústupky sestrám by ho ešte zhoršili.


Z odpovedí bolo citované 16.12.2015 v článku denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS