O vertikálnej integrácii a sile Penty v slovenskom zdravotníctve

Martin Odkladal, aktuality.sk:

  • Je podľa Vás rizikom, že finančná skupina Penta vlastní nielen zdravotnú poisťovňu, ale aj sieť lekární a nemocníc?
  • Ktoré kroky a projekty považujete zo strany Penty za dobré a ktoré zase naopak zlé?
  • Myslíte si, že vplyv Penty na zdravotníctvo je veľký a nezneužíva toto postavenie voči vláde napríklad pri predkladaní legislatívy?


Dušan Zachar, INEKO:
Pre Slovensko by bolo prínosom, keby chceli vstúpiť na náš zdravotnícky trh aj ďalšie súkromné subjekty, nakoľko veríme, že konkurenciou, a teda fungujúcou súťažou sa dá docieliť kvalitnejšie a efektívnejšie zdravotníctvo. V súčasnosti má v slovenskom zdravotníctve výrazne najsilnejší vplyv štát. Táto dominancia nášmu zdravotníctvu neprospieva. Ak by podobné dominantné postavenie na trhu získal nejaký súkromný subjekt, predstavovalo by to zvýšené riziko zneužitia tohto postavenia a vzniku monopolnej renty, a teda spoločenskej neefektívnosti. Regulačné orgány by mali na to upozorňovať a konať v prípade zneužitia dominantného postavenia akéhokoľvek subjektu. Podobne nebezbečný je aj oligopol (trh, v ktorom dominuje malý počet konkurujúcich si subjektov).
Ak však na trhu existuje súťaž a kvalitná regulácia prostredia, vrátane merania a zverejňovania kvality a efektívnosti poskytovaných služieb, nemusí ani vertikálna integrácia (vlastníctvo poisťovne, lekární a nemocníc jedným súkromným subjektom) predstavovať príliš veľké riziko pre spoločnosť. Naopak, môže prinášať na trh rôzne inovácie, ktoré umožňuje táto integrácia. Ak však tomu tak nie je, môže predstavovať aj vertikálna integrácia zvýšené riziko zneužívania dominantného postavenia.

Pozitívne by som hodnotil investície do obnovy nemocníc a výstavbu novej nemocnice v Michalovciach, tlak na efektívne hospodárenie, elektronizáciu služieb pre pacientov a zdravotníkov, podporovanie generickej preskripcie a tiež zverejňovania dát, ktorými sa dá merať kvalita a efektívnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti (pozn.: Dôvera podporuje náš projekt i-health.sk a portál nemocníc nemocnice.ineko.sk). Negatívne vnímam nejasnú predchádzajúcu vlastnícku štruktúru Dôvery, ako aj to, že akcionári využili nedokonalosť našej legislatívy a vyplatili si dopredu, bez nutnosti zdanenia vyše 400 mil. eur.


Z vyjadrenia bolo citované 11.12.2015 v článku na portáli aktuality.sk.


 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS