O plošnom zvyšovaní miezd zákonom a hromadných výpovediach sestier

Ivan Tománek, SITA:
Dobrý deň, parlament včera definitívne schválil novelu upravujúcu platy zdravotníckych pracovníkov. Minister Čislák tvrdí, že platy od roku 2016 porastú, odborové združenie a komora sestier deklarujú opak. Cez 200 sestier podalo v Žiline výpovede. Odbory avizujú pokračovanie vo výpovediach. Mohol by som Vás poprosiť o vyjadrenie k danej téme?

  • Budú sestry podľa Vás úspešné vo svojej snahe o lepšie platové podmienky?
  • Je možné odhadnúť ako celá táto situácia dopadne?

Ján Krempaský, SME:

  1. Myslíte si, že sestry podajú kritické množstvo výpovedí, tak ako sa to v roku 2011 podarilo lekárom? Nemocničných lekárov vtedy bolo 6000 a podalo výpoveď vyše 2000, čo bola vyše tretina. Len čisto nemocničných sestier je vyše 13 000 (podľa ich komory) a výpovedí je zatiaľ 722, čo ani zďaleka zatiaľ nedosahuje podiel lekárov. Otázka je teda, či ten kritický počet výpovedí sestry podľa vás dajú?
  2. Ak by tretina nemocničných sestier dala výpovede (ako to bolo v prípade lekárov), aké možnosti má podľa vás MZ SR a nemocnice na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti?
  3. Považujete schválený zákon o platoch sestier a ostatných zdravotníkov za k nim spravodlivý/ respektíve dobrý pre nich? Ak nie, voči čomu máte výhrady?


Dušan Zachar, INEKO:
Dúfam, že sa tak nestane. Východiskový stav je však predsalen odlišný ako pred 4 rokmi, kedy podávali hromadné výpovede lekári. Zdravotníckym pracovníkom a pracovníčkam v štátnych nemocniciach sa už zvýšila mzda, a nemusel byť pre to schválený žiaden zákon. V čisto súkromných nemocniciach nebude podľa mňa veľká ochota podávať hromadné výpovede, lebo firemná kultúra je tam predsalen trochu iná a o výške miezd by sa tam malo štandardne vyjednávať s manažmentom na základe argumentov o výsledkoch a kvalite odvedenej práce, a nie napr. o počte odpracovaných rokov, ktoré nemusia súvisieť s odvedeným výkonom v práci a môžu znevýhodňovať kvalitných mladých zdravotníkov. V rôznych menších župných, mestských a iných nemocniciach – neziskovkách – zas navrhnutým zákonom prídu niektorí zamestnanci k vyšším mzdám o stovky eur, takže pre nich bude určite lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. A v neposlednom rade zdravotné sestry a ostatní zdravotnícki pracovníci nie sú tak dobre organizovaní ako lekári, sú menej zastúpení v rozhodujúcich mocenských funkciách, sú to heterogénnejšie skupiny, často s rozdielnymi názormi a sú aj ľahšie nahraditeľní, hoci sestier je nedostatok, sú pracovne menej mobilní, a teda ich vyjednávacia sila je menšia.

Na druhej strane však blízkosť volieb a značný populizmus vlády zvyšuje vyjednávaciu silu protestujúcich. Nie je vylúčené, že k nejakým ústupkom zo strany vlády nakoniec predsalen príde. Štátna regulácia miezd môže paradoxne viesť aj k skoršiemu zániku niektorých menších nemocníc, resp. k ich nutnej reprofilácii. Mne to pripadá tak, ako keby si to zdravotníci vôbec neuvedomovali a pílili si pod sebou konár, na ktorom sedia.

Ak by podala tretina sestier výpovede a trvala na nich, tak máme všetci vážny problém, a nielen MZ SR. Rezort zdravotníctva by musel spustiť krízový manažment, začať aktívne hľadať nové zdravotné sestry z domáceho, ako aj zahraničného pracovného trhu, začať obmedzovať, spájať či rušiť oddelenia a organizovať a koordinovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti v najviac postihnutých regiónoch Slovenska. Možno by bolo znovu nutné vyhlásiť núdzový stav. Ak by takýto stav trval dlhšie, bude to mať negatívne dôsledky na pacientov v podobe nižšej kvality a najmä dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Dlhodobý názor INEKO je, že ani lekári, ani sestry a ostatní zdravotnícki pracovníci by nemali mať špeciálne sektorové zákony upravujúce ich minimálne mzdové nároky, ale mali by byť adekvátne odmeňovaní na základe meranej a zverejňovanej kvality ich odvedenej práce pri súčasnom rešpektovaní ekonomických možností toho-ktorého zdravotníckeho zariadenia. Minimálne mzdové nároky v zdravotníctve totižto deformujú motivácie aktérov a predstavujú prekážky pre efektívne používanie vzácnych zdrojov na liečenie chorých. A napokon, pri každej férovej verejnej diskusii o raste platov by nemal absentovať aj pohľad, čo za tie peniaze dostávame. Začnime sa baviť aj o tom.


Písané 26.11.2015 pre tlačovú agentúru SITA. Z vyjadrenia bolo citované 2.12.2015 v článku denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS