O tom, čo by mala SR presadzovať počas svojho predsedníctva EÚ

Branislav Janík, Zdravotnícke noviny:
Chcem sa spýtať, či by ste vedeli okomentovať, čo by malo v zdravotníctve Slovensko podniknúť počas svojho predsedníctva?

Toto mi poslal hovorca MZ SR:
Ministerstvo zdravotníctva v týchto dňoch finalizuje rámcový program podujatí v zdravotníctve počas slovenského predsedníctva v druhej polovici 2016. Boli identifikované a prerokované otázky organizácie a logistiky podujatí, ktorých konanie je počas predsedníctva zaužívané. Ministerstvo plánuje v Bratislave organizovať neformálne stretnutie ministrov zdravotníctva, stretnutie národných drogových koordinátorov, stretnutia riaditeľov liekových agentúr, 2 odborné konferencie a iné odborné podujatia, v Bruseli sa uskutočnia rokovania pracovných skupín a stretnutie ministrov zdravotníctva.
V úzkej spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a s inými ministerstvami a orgánmi štátnej správy venuje ministerstvo veľkú pozornosť aj príprave kalendára predsedníckych podujatí, ktorý obsahuje všetky zasadnutia a podujatia, ktoré sa počas predsedníctva uskutočnia v Bruseli, Luxemburgu, Štrasburgu, v predsedníckej krajine ako aj v tretích krajinách – formálne a neformálne zasadnutia ministrov, pracovných skupín a výborov, semináre, workshopy a konferencie.

Dušan Zachar, INEKO:
Slovenský rezort zdravotníctva by mal využiť prítomnosť všetkých ministrov zdravotníctva členských štátov EÚ a mal by sa zaujímať o transfer informácií o cenách zdravotníckych tovarov a služieb v krajinách EÚ, aby sa umožnilo efektívnejšie porovnávanie cien (benchmarking) naprieč Európou. Rovnako by ho mali interesovať skúsenosti ostatných krajín pri zavádzaní DRG a eHealthu, aby sa implementácia týchto projektov na Slovensku urýchlila a zbytočne sa neodkladala na neskôr.


Písané 16.11.2015 pre Zdravotnícke noviny.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS