O porovnávaní cien zdravotníckej techniky

Ján Krempaský, SME:
Mám na Vás niekoľko otázok k zámeru MZ SR transparentnejšie nakupovať prístrojovú techniku. Počnúc od budúceho mesiaca sa na MZ SR majú začať tvoriť databázy zdravotníckej techniky nad 50-tisíc eur. Pod zdravotníckou technikou sa myslia aj CT a MR prístroje. V databázach budú ceny porovnateľných prístrojov najskôr v ČR (do troch mesiacov od spustenia) potom  krajín V4 (do šiestich mesiacov) a neskôr sa budú pridávať aj iné krajiny EÚ. Súčasťou databáz, ktoré budú nemocniciam v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR ukazovať, ako sa pohybuje na trhu približne cena prístroja, ktorý chcú objednať, bude aj porovnanie jednotlivých súčastiek prístrojov. Súčasťou procesu obstarávania daného prístroja bude aj vypracovanie analýzy výnosov a nákladov (Cost-Benefit Analysis (CBA)) na danú zákazku. Všetky tieto dokumenty bude posudzovať komisia verejného obstarávania na MZ SR. Až keď na základe ceny stanovenej prostredníctvom databázy plus opodstatnenosti nákupu aj cez analýzu CBA schváli komisia nákup zdravotníckej techniky, bude môcť príslušná nemocnica spustiť verejné obstarávanie.

Čo hovoríte na tento koncept verejného obstarávania zdravotníckej techniky zo strany MZ SR? Aké vidíte plusy, eventuálne riziká?

Dušan Zachar, INEKO:
Nové pravidlá pre nákupy zdravotníckej techniky v štátnych nemocniciach idú správnym smerom a sú i v súlade s našimi dlhodobými odporúčaniami pre transparentnejšie a efektívnejšie verejné obstarávanie v nemocniciach. Problémom však môže byť fakt, že opatrenia sú navrhnuté v období krátko pred voľbami, a tak sa prevažná ťarcha napĺňania tohto sľubu a zodpovednosť za to prenesie na plecia niekoho iného. Môže to mať za následok, že tieto dobré plány zostanú iba na papieri. A nebude to po prvýkrát.


Z vyjadrenia bolo citované 20.11.2015 v článku denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS