D. Zachar, INEKO: Žonglovanie s číslami alebo rozpočet na budúci rok

Je tu znovu jeseň a s ňou i každoročné žonglovanie s číslami v súvislosti so štátnym rozpočtom na nasledujúci rok. Komu bude pridané, komu sa uberie, kto zje z koláča najviac, kto najvýraznejšie utrpí či narastie percentuálne, kto v absolútnych hodnotách? Novinári sa predháňajú v otázkach, v úderných nadpisoch, takmer všetci ministri bývajú z taktických dôvodov mierne nespokojní a poslanci parlamentu sa zas vyžívajú v pozmeňujúcich návrhoch, v ktorých často veľmi nezodpovedne a populisticky žonglujú s ciframi. Na rozdiel od reforiem, kde si to vyžaduje už aj nejakú ucelenú myšlienku a koncept, na bársaké, či už väčšie alebo menšie, žonglovanie s rozpočtovými položkami, si trúfajú vždy viacerí.

Pritom akýkoľvek rozpočet, ten štátny nevynímajúc, by mal byť len prostriedkom na napĺňanie stanovených cieľov, a nie konečnou métou a vrcholom snaženia aktérov. Začnime sa preto baviť o tom kľúčovom - aké verejné služby za verejné peniaze dostávame, akú kvalitnú zdravotnú starostlivosť, pre koľko pacientov, v akej časovej dostupnosti vieme získať za akú sumu peňazí a porovnávajme alternatívy alokovania verejných zdrojov, aby každé vynaložené euro bolo použité čo najefektívnejšie.

A na záver nech sa páči tradičné komentovanie čísiel. V roku 2016 by podľa návrhu rozpočtu mali smerovať do sektora zdravotníctva verejné zdroje vo výške 4,65 mld. EUR, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na tento rok zvýšenie o 262 mil. EUR, t.j. plus 5,98 %. Pri porovnaní s očakávaným skutočným objemom zdrojov tohto roka, kedy sa ako zvyčajne zvýšili výdavky viac ako príjmy a zároveň obe položky výrazne viac, ako boli rozpočtované, ide o 1%-ný plánovaný rast v roku 2016, ktorý bude na konci budúceho roka pravdepodobne v skutočných číslach opäť vyšší. V nasledujúcom roku sa teda predpokladá v zdravotníctve relatívne väčší nárast celkových verejných zdrojov, mimochodom financovaných najmä ekonomicky aktívnymi osobami, ako tomu bolo v posledných rokoch.

Bude aj od vás - zdravotníci - záležať, ako s nimi naložíte. To je tá podstatná otázka.


Komentár bol zverejnený 15.10.2015 v Zdravotníckych novinách.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS