O avizovaných hromadných výpovediach zdravotných sestier

Ján Krempaský, SME:
Ako ste si už iste všimli zdravotníci dnes pred Úradom vlády vyhlásili, že začínajú zbierať podpisy pod deklaráciu pripravenosti na podanie výpovedí ako protestu proti tomu, že návrh zákona o ich platoch nezohľadňuje všetky ich požiadavky.
Myslíte si, že sestry a ostatní zdravotníci sa dokážu v prípade, že parlament ovládaný Smerom, nezohľadní v novom zákone ich požiadavky tak zjednotiť ako lekári v roku 2011 a podávať hromadné výpovede? Ak si to nemyslíte, tak prečo?

Dušan Zachar, INEKO:
Dúfam, že sa tak nestane. Východiskový stav je odlišný ako pred 4 rokmi. Zdravotníckym pracovníkom a pracovníčkam v štátnych nemocniciach sa už zvýšila mzda, a nemusel byť pre to schválený žiaden zákon. V čisto súkromných nemocniciach nebude podľa mňa veľká ochota podávať hromadné výpovede, lebo firemná kultúra je tam predsalen trochu iná a o výške miezd by sa tam malo štandardne vyjednávať s manažmentom na základe argumentov o výsledkoch a kvalite odvedenej práce, a nie napr. o počte odpracovaných rokov, ktoré nemusia súvisieť s odvedeným výkonom v práci a môžu znevýhodňovať kvalitných mladých zdravotníkov. V rôznych menších župných, mestských a iných nemocniciach - neziskovkách - zas navrhnutým zákonom prídu niektorí zamestnanci k vyšším mzdám o stovky eur, takže pre nich bude určite lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. A v neposlednom rade zdravotné sestry a ostatní zdravotnícki pracovníci nie sú tak dobre organizovaní ako lekári, sú to heterogénnejšie skupiny, často s rozdielnymi názormi a sú aj ľahšie nahraditeľní, a teda ich vyjednávacia sila je menšia.

Myslíte si, že Smer pred voľbami pristúpi na požiadavky zdravotníkov a zvýši mzdy všetkým, aj tým mimo nemocníc v ambulanciách a alebo v zariadeniach sociálnych služieb?

Na druhej strane však blízkosť volieb a značný populizmus vlády zvyšuje vyjednávaciu silu protestujúcich. Je možné, že k nejakým ústupkom zo strany vlády príde, avšak nariaďovať súkromnému ambulantnému lekárovi, koľko má vyplácať sestričke, je tak absurdné, že k tomu, dúfam, nedôjde, nakoľko to môže mať v niektorých regiónoch Slovenska, kde už je beztak aj dnes nedostatok všeobecných lekárov, vážne negatívne konzekvencie v súvislosti s dostupnosťou základnej zdravotnej starostlivosti. Ináč, štátna regulácia miezd môže paradoxne viesť aj k skoršiemu zániku niektorých menších nemocníc, resp. k ich nutnej reprofilácii. Mne to pripadá tak, ako keby si to zdravotníci vôbec neuvedomovali a pílili si pod sebou konár.

Pozn.: Dlhodobý názor INEKO je, že ani lekári, ani sestry a ostatní zdravotnícki pracovníci by nemali mať špeciálne sektorové zákony upravujúce ich minimálne mzdové nároky, ale mali by byť adekvátne odmeňovaní na základe meranej a zverejňovanej kvality ich odvedenej práce pri súčasnom rešpektovaní ekonomických možností toho-ktorého zdravotníckeho zariadenia. Minimálne mzdové nároky v zdravotníctve totižto deformujú motivácie aktérov a predstavujú prekážky pre efektívne používanie vzácnych zdrojov na liečenie chorých. A napokon, pri každej férovej verejnej diskusii o raste platov by nemal absentovať aj pohľad, čo za tie peniaze dostávame. Začnime sa baviť aj o tom.


Z odpovedí bolo citované 1.10.2015 v článku denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS