O počte nemocničných lôžok a nutnosti reprofilácie nemocníc

Jana Čunderlíková, Aktuality.sk:
Vedeli by ste mi dať pár viet k téme – znižujúci sa počet postelí v nemocniciach?

Dušan Zachar, INEKO:
Znižovanie počtu akútnych lôžok v nemocniciach je pozitívnym javom, ktorý kopíruje trend vo vyspelom svete. Navyše sme v počte akútnych nemocničných lôžok v medzinárodných porovnaniach nad priemerom, takže tu existuje priestor na racionalizáciu. Je veľmi pravdepodobné, že bude efektívnejšie, ak bude mať Slovensko menej, ale zato kvalitnejších všeobecných nemocníc a viaceré nemocnice bude nutné reprofilovať napríklad na zariadenia pre dlhodobú starostlivosť s tzv. sociálnymi lôžkami, kde Slovensko naopak zaostáva. Ak ušetríme racionalizáciou zdroje, tie môžu byť použité na skvalitňovanie liečby pacientov, resp. môže byť odliečený väčší počet ľudí. Na Slovensku ležíme navyše často zbytočne dlho v nemocniciach, ktoré sú vysoko infekčným prostredím. Trendom je realizovať čo najviac výkonov v jednodňovej zdravotnej starostlivosti a rekonvalescenciu, ak je to možné, čo najviac v domácom prostredí.

Fínsko, ktoré je počtom obyvateľov rovnako na tom ako Slovensko, malo už v roku 2013 26,4-tisíc lôžok, teda menej ako my. Môžeme sa s nimi porovnávať, keďže počtom obyvateľov sme na tom rovnako, alebo závisí do veľkej miery aj od zdravotného stavu obyvateľstva tej ktorej krajiny?

Samozrejme, počet postelí závisí od viacerých faktorov. Jedným z nich je bezpochybne aj zdravotný stav obyvateľstva, ktorý je na Slovensku horší. Vysoký počet postelí môže súvisieť aj so zdedenou minulosťou a nemodernými procesmi v zdravotníctve, ktoré podnecujú vznik rôznych neefektívností – a jednou z nich je aj nadbytočný počet akútnych nemocničných lôžok v niektorých oblastiach a odbornostiach.   

V ktorých odboroch by sa podľa vás už lôžka na Slovensku škrtať nemali?

Na to by mala dať odpoveď odborná analýza.


Z odpovedí bolo citované 4.10.2015 v článku na portáli Aktuality.sk. 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS