O nedostatočnom boji vlády proti korupcii v zdravotníctve

Jana Čunderlíková, Aktuality.sk:
Chcela by som vás požiadať o stanovisko do pripravovaného článku o korupcii v zdravotníctve.
Urobilo podľa vás Ministerstvo zdravotníctva SR v tomto funkčnom období dostatočné opatrenia na boj s korupciou v zdravotníctve? Keby ste mohli vyzdvihnúť opatrenia ministerstva zdravotníctva zamerané na boj s korupciou v zdravotníctve, ktoré by to boli a prečo? Aké opatrenia by ste navrhovali vy?

Dušan Zachar, INEKO:
Myslím si, že pôsobenie tejto vlády v oblasti zdravotnej politiky je bohužiaľ charakteristické absenciou potrebných systémových zmien, ktoré by mali následne buď priamy alebo nepriamy efekt na znižovanie korupcie v zdravotníctve.

Ocenil by som snahu ministerstva zvyšovať transparentnosť pri reportovaní peňažných či nepeňažných plnení od farmafiriem lekárom, hoci návrh zákona ešte neprešiel ostrou “skúškou” v parlamente.

Na druhej strane napríklad zákon, ktorý mal za cieľ regulovať poplatky u lekárov a zrušil poplatky za prednostné vyšetrenie, bude mať opačný efekt, ako bol zamýšľaný – príde k väčšiemu neporiadku – zhorší sa predvídateľnosť, zvýši sa neprehľadnosť a vytvorí sa ešte väčší priestor pre šedú zónu, pre rôzne neformálne platby.

Treba presne definovať základný balík zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia – teda na aké výkony a služby, v akej kvalite, kde a dokedy má nárok pacient bez nutnosti si priplácať. Nad rámec toho treba umožniť sociálne únosnú regulovanú finančnú spoluúčasť pacientov na liečbe. A taktiež treba lepšie merať a zverejňovať kvalitu a efektívnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Potrebné by bolo napraviť motivácie aktérov v zdravotníctve a nastaviť ich tak, aby sa napríklad štátu ako zriaďovateľovi najväčších nemocníc a ich manažmentom viac oplatilo lepšie hospodáriť ako sa zadlžovať a draho obstarávať, aby v prípade zlyhaní boli potrestaní súdmi, exekúciami, konkurzom, odpredajom majetku či opätovným nezvolením, aby zdravotnícki pracovníci boli odmeňovaní adekvátne kvalite nimi odvedenej práce, a nie všetci na rovnakej alebo podobnej úrovni, aby zdravotné poisťovne zazmluvňovali poskytovateľov na základe parametrov kvality a efektívnosti, a nie na základe toho, kto je ich vlastníkom a pod.Písané 4.9.2015 pre portál Aktuality.sk.

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS