O priestore pre optimalizáciu lôžok v nemocniciach

Zlatica Beňová, Pravda:
Z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) vyplýva, že počet postelí, ktoré majú nemocnice pre hospitalizovaných k dispozícii, naďalej klesá. Rovnako sa znižuje aj čas, ktorý v zariadeniach pacienti strávia. Hospitalizovaných je stále pomerne rovnako.

Čo to znamená pre pacientov? Môže to znamenať, že sú v nemocnici kratšie ošetrovaní? Zvlášť, keď je nemocnica platená od ukončenej hospitalizácie? Čo potom s tými, ktorí potrebujú dlhší čas byť hospitalizovaní? Čo znižovanie lôžok aj skracovania času prinesie do budúcnosti?

Dušan Zachar, INEKO:
Znižovanie počtu akútnych lôžok v nemocniciach, ako aj kratší priemerný ošetrovací čas sú pozitívnymi javmi, ktoré kopírujú svetové trendy. Navyše v oboch ukazovateľoch sme v medzinárodných porovnaniach nad priemerom, takže tu existuje priestor na racionalizáciu. Ak ušetríme racionalizáciou zdroje, tie môžu byť použité na skvalitňovanie liečby pacientov, resp. môže byť odliečený väčší počet ľudí. Na Slovensku ležíme často zbytočne dlho v nemocniciach, ktoré sú vysoko infekčným prostredím. Trendom je realizovať čo najviac výkonov v jednodňovej zdravotnej starostlivosti a rekonvalescenciu, ak je to možné, čo najviac v domácom prostredí.


Písané 2.9.2015 pre denník Pravda.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS