O pluralite poisťovní a prepoisťovaní ľudí

Ivan Tománek, SITA:
Chcel by som spracovať tému prepoistenia - výhody, nevýhody.
Aký máte názor na pluralitu v oblasti zdravotných poisťovní?
Prečo sa podľa Vás oplatí zdravotným poisťovniam bojovať o poistencov?
Na druhej strane, profitujú z toho aj poistenci? (Mimo benefitov ako najkratšia čakacia doba na plánovanú operáciu či očkovania nad rámec zákona atď.)
Aký má zmysel pre poistencov zmena zdravotnej poisťovne? Prečo by sa mali zaoberať tým, v akej ZP sú?

Dušan Zachar, INEKO:
Je dobré, že existuje na Slovensku možnosť výberu poisťovne. Ak by sa v SR presadil monopol jednej štátnej poisťovne, štátnych poskytovateľov a politikmi ovplyvňovaných štátnych kontrolných orgánov, takýto model by už vôbec nebol tlačený konkurenčným prostredím a v oveľa menšej miere by bol motivovaný hospodáriť efektívne. Vytratil by sa nesmierne dôležitý tlak súkromných poisťovní na poskytovateľov liečiť pacientov kvalitnejšie a efektívnejšie. Z trhu by odišlo inovatívne know-how, napr. pri manažovaní pacienta, a zavreli by sa dvere pred novými zahraničnými investormi, ktorí by mohli pomôcť rozvoju slovenského zdravotníctva, aj keď dlhotrvajúci populistický a ideologický boj najmä premiéra proti súkromným zdravotným poisťovniam priniesol pre Slovensko doteraz už mnoho neodvrátiteľných škôd – či už v podobe priamych nákladov (prehraté arbitráže) alebo nepriamych (nestabilita, zneistenie súčasných a odlákanie možných nových investorov a investícií, a nielen tých zo zdravotníctva).

Každý človek má svoje vlastné preferencie, a preto by si mal vyberať takú poisťovňu, ktorá sa s nimi čo najviac zhoduje, aby maximalizoval svoj úžitok. Hoci štát stále neurobil poriadok v tom, na čo všetko má pacient nárok z verejného zdravotného poistenia, a preto poisťovne nemôžu medzi sebou tvrdo súťažiť pri nadštandarde, keďže formálne je v slovenskom zdravotníctve takmer všetko “zadarmo”, aj napriek tomu existujú medzi poisťovňami rozdiely. Kritériami pre výber poisťovne môžu byť napríklad dĺžka čakania na plánované operácie, rozsah hradených úkonov a zazmluvnených poskytovateľov, rôzne bonusové programy či úroveň orientácie na klienta a komfort pri komunikácii s poisťovňou.

Zdravotné poisťovne sú motivované získavať viac poistencov, nakoľko je to pre ne príležitosť lepšie pokryť svoje fixné náklady a je to potom predpoklad pre dosahovanie zisku.


Z odpovedí bolo citované 10.9.2015 v správe tlačovej agentúry SITA.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS