O vlastníctve poisťovne, nemocníc a lekární jedným subjektom

Ján Krempaský, SME:
Lekárske odborové združenie (LOZ) dnes informovalo o tom, že na Európsku komisiu podalo podnet v súvislosti s podozrením zneužívania krížového vlastníctva zdravotnej poisťovne Dôvera, siete nemocníc Svet zdravia a siete lekární Dr. Max zo strany Penty, ktorá ich vlastní.

Súhlasíte s názorom LOZ, že krížové vlastníctvo Penty rôznych zdravotníckych subjektov môže viesť k zvýhodňovaniu zdravotníckych zariadení patriacich tejto finančnej skupine? Ak áno/nie - prečo?

Dušan Zachar, INEKO:
Pre Slovensko by bolo prínosné, keby chceli vstúpiť na náš zdravotnícky trh aj ďalšie súkromné subjekty, nakoľko veríme, že konkurenciou, a teda fungujúcou súťažou sa dá docieliť kvalitnejšie a efektívnejšie zdravotníctvo. V súčasnosti má v slovenskom zdravotníctve výrazne najsilnejší vplyv štát. Táto dominancia nášmu zdravotníctvu neprospieva. Ak by podobné dominantné postavenie na trhu získal nejaký súkromný subjekt, predstavovalo by to zvýšené riziko zneužitia tohto postavenia a vzniku monopolnej renty, a teda spoločenskej neefektívnosti.

Ak však existuje súťaž na trhu a kvalitná regulácia prostredia, vrátane tej protimonopolnej, a transparentné prostredie, ktoré znižuje asymetriu informácií - či už napríklad zverejňovaním zmlúv a meraním kvality a efektívnosti poskytovaných služieb, nemusí ani vertikálna integrácia, resp. vlastníctvo poisťovne, lekární a nemocníc jedným súkromným subjektom predstavovať príliš veľké riziko pre spoločnosť. Naopak, môže prinášať na trh zefektívňovanie procesov, rôzne úspory, inovácie a lepšie služby pre pacientov.

Ak si dobre pamätám, niekedy predčasom ste mi napísali, že v zahraničí sú prípady, kedy má zdravotnú poisťovňu a sieť nemocníc jeden vlastník. Je to pravda? Ak áno, môžete mi napísať, v ktorom štáte je napríklad takáto situácia?

Klasickým príkladom sú USA, kde je integrácia poskytovateľov a poisťovne častou formou. Ide o tzv. typ HMO (Health Maintenance Organisation), ktorý umožňuje lepšie manažovať pacienta.

Pozn.: INEKO realizuje projekty i-Health.sk a nemocnice.ineko.sk, ktoré finančne podporila o.i. aj zdravotná poisťovňa Dôvera.


Z odpovedí bolo citované 10.9.2015 v článku denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS