O plánoch vlády čeliť obezite podporou telocviku a budovaním športových areálov

Ivana Balgová, Hospodárske noviny:
Jednou zo siedmich oblastí Národného akčného plánu v prevencii obezity je podpora fyzickej aktivity aj prostredníctvom zvýšenia počtu hodín telesnej výchovy. Považujete toto opatrenie za efektívne v boji proti obezite?
Myslíte si, že na školách je málo hodín telesnej výchovy?
Ako hodnotíte súčasnú kvalitu hodín telesnej výchovy?
Ministerstvo chce okrem iného aj vybudovať športové areály. Považujete toto rozhodnutie za efektívne?

Ján Kovalčík, INEKO:
Počet ani kvalitu hodín TV sme neskúmali, netrúfam si teda hodnotiť.

Neviem o tom, že by bola zverejnená konkrétnejšia predstava, aké športové areály chýbajú a za aké zdroje by sa mali budovať a následne prevádzkovať. Efektívnosť čoho by som teda mal hodnotiť? Prepáčte, ale ak o nekonkrétnych sľuboch píšete ako o realite, vláde stačí rozdávať nekonkrétne sľuby.

V tejto fáze viem prispieť iba podnetmi na zamyslenie:
Čo tak pýtať sa na prieskum? Na základe údajov prípadne porovnania s dobrou praxou v zahraničí diskutujme o možnostiach, ako k športovaniu priviesť viac ľudí. O čo sa opiera MZ alebo MŠ?
Majú vôbec analýzu (alebo aspoň prehľad údajov), aké je využitie jestvujúcich areálov a koľko z nich chátra pre chýbajúce zdroje na údržbu?
Nie je to len ďalšia oblasť, kde sľubmi o budovaní novej infraštruktúry vláda prekrýva zanedbávanie existujúcej (podobne ako pri cestách, nemocniciach a pod.)?


Z vyjadrenia bolo citované 3.9.2015 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS