O meškajúcom DRG

Stanislava Harkotová, Aktuálne.sk:

  • Ako hodnotite doterajsiu pripravu DRG?
  • Co sa v zdravotnictve od DRG ocakava?
  • Vie sa, ake dopady na zdravotnictvo DRG bude mat?

Dušan Zachar, INEKO:
Je síce zrejmé, že proces zavádzania a prispôsobovania DRG-systému na lokálne pomery je viacročný proces (v okolitých krajinách trvala prípravná fáza od 2,5 do 7 rokov), ale je tiež fakt, že Slovensko je poslednou krajinou EÚ, kde DRG nie je zavedený, a preto každé spomalenie prác a odkladanie spustenia predlžuje nezdravý stav vo financovaní a hospodárení najmä veľkých štátnych nemocníc.

Platby nemocniciam na základe klasifikačného systému DRG a samotný DRG nesú v sebe potenciál vyššej transparentnosti, väčšieho poriadku, jasnejšie definujú produkt nemocnice, potenciálne zvyšujú efektívnosť, znižujú dobu hospitalizácie, zvyšujú počet odliečených pacientov a umožňujú lepšie porovnávanie výkonov vnútri nemocnice, ako aj medzi jednotlivými zariadeniami.


Tak ako aj pri eHealth, tak aj pri zavádzaní DRG-systému určite existujú latentní odporcovia tohto procesu vnútri zdravotníckeho sektora, nakoľko sa jeho implementovaním môžu zmeniť toky financií smerom k efektívnejším poskytovateľom a ešte väčšmi sa odkryje neporiadok v neefektívnych zariadeniach. Doplatiť by na to mohli aj štátne zariadenia. Tomu sa však štát bude snažiť aj v rámci DRG predísť, a preto existuje riziko opätovného zvýhodňovania štátnych nemocníc, aj keď určité prechodné obdobie v prípade hroziaceho výraznejšieho poklesu príjmov je opodstatnené.


Z vyjadrenia bolo citované 18.8.2015 v článku na portáli Aktuálne.sk.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS