O skupine Penta v slovenskom zdravotníctve

Peter Kapitán, Hospodárske noviny:
Pripravujeme tému o Pente v zdravotníctve, a preto by som na vás mal zopár otázok:
Ako vo všeobecnosti hodnotíte pôsobenie súkromníkov v zdravotníctve? Je to prínos pre občana, pacienta?
Ak by sme sa konkrétne pozreli na Pentu, jej pôsobenie v oblasti zdravotníctva sa dá hodnotiť pozitívne?
Je to podľa vás pre Pentu výhodný biznis, teda oplatí sa im to po finančnej stránke?
Nie je problém v tom, že zdravotníctvo ovláda finančná skupina, ktorá má aj iné aktivity? Vedeli by ste načrtnúť plusy a mínusy?
Ako v tomto kontexte vyzerá naše štátne zdravotníctvo? Je tu priestor na to, aby postupne celá zdravotná starostlivosť prešla do rúk súkromníkom?
Zaujímal by ma ešte aj váš pohľad na to, do akej miery závisia úspechy Penty v zdravotníctve od toho, kto aktuálne sedí na ministerskej stoličke? Ako sa im darilo za Uhliarika a neskôr za Zvolenskej či Čisláka?

Dušan Zachar, INEKO:
Pre Slovensko by bolo prínosom, keby chceli vstúpiť na náš zdravotnícky trh aj ďalšie súkromné subjekty, nakoľko veríme, že konkurenciou, a teda fungujúcou súťažou sa dá docieliť kvalitnejšie a efektívnejšie zdravotníctvo. V súčasnosti má v slovenskom zdravotníctve výrazne najsilnejší vplyv štát. Táto dominancia nášmu zdravotníctvu neprospieva. Ak by podobné dominantné postavenie na trhu získal nejaký súkromný subjekt, predstavovalo by to zvýšené riziko zneužitia tohto postavenia a vzniku monopolnej renty, a teda spoločenskej neefektívnosti. Ak však existuje súťaž na trhu a kvalitná regulácia prostredia, vrátane merania a zverejňovania kvality a efektívnosti poskytovaných služieb, nepredstavuje ani vertikálna integrácia (vlastníctvo poisťovne, lekární a nemocníc jedným súkromným subjektom) príliš veľké riziko pre spoločnosť. Naopak, môže prinášať na trh rôzne inovácie, ktoré umožňuje táto integrácia.


Z vyjadrenia bolo citované 13.8.2015 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS