O strate štátnej Spoločnosti pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia a.s.

Iveta Gombošová, RTVS:
Včera bol na vláde materiál Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR. Medzi spoločnosťami je aj Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia a.s., ktorá skončila rok 2014 v strate -17 305 eur. Funguje od 2013 roku. V strate skončili z 8 spoločností iba 2. Minister zdravotníctva tvrdí, že táto spoločnosť je potrebná! a do straty sa dostala preto, že sa platila právna analýza, ktorá má ukázať, akou cestou sa má jedna ZP založiť. Povedal, že by sme sa to mali dozvedieť ešte v tomto volebnom období.

  • Čo si myslíte o takejto spoločnosti vy?
  • Funguje už viac ako 2,5 roka. Vidíte za ňou nejaké výsledky?
  • Dodrží sa podľa vás scenár, že SR bude mať unitár (teda jednu zdravotnú poisťovňu)?

Dušan Zachar, INEKO:
Je to ďalší zbytočný účet za nepremyslenú a škodlivú zdravotnú politiku tejto vlády. Zavedenie systému s jedinou poisťovňou by v slovenských podmienkach nebolo garanciou lepšie fungujúceho zdravotníctva, zlepšenia zdravotných výsledkov a starostlivosti pre pacientov, skôr naopak. Je možné, že projekt „unitár“ nebol nikdy myslený vážne a mal poslúžiť len na prekrytie nemohúcnosti vlády riešiť skutočné problémy v zdravotníctve.


Stanovisko bolo písané 9.7.2015 pre Slovenskú televíziu (RTVS).


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS